loader image

Optimalni prinos od radnickog rada, doktorska disertacija, Pariz, 1923