loader image

Literatura je svrstana u posebni deo bibliografije i obuhvata period od 1919. do 1998. godine. 

U traganjima za tekstovima Dragoljuba Jovanovića i literaturom, kao i izvorima, o njemu i u vezi s njim, nailazila sam na mnoge teškoće, među kojima bih navela neke: identifikacija datuma ili broja lista ili časopisa u međuratnom periodu, koji su izlazili širom Srbije ili van njenih granica (u odcepljenim bivšim republikama, u inostranstvu), provera nekih Jovanovićevih tekstova koje je objavljivao u novinama i časopisima a zatim neke uključivao u zbirke („Kult rada“, „Novi Antej“, „Novi pravci“, „Istok“) ili u listu Rad. Kod nekih izdanja nisu se mogli tačno ustanoviti mesto ili mesec objavljivanja, što predstavlja određen nedostatak. 

U svakoj od bibliografskih jedinica, ako je tekst bio objavljen kasnije (u nekom zborniku članaka), navodi se prvo objavljivanje teksta i kasnije objavljivanje u drugim izdanjima. Kad se navodi drugo ili treće izdanje, skraćuje se navođenje celog izdanja ili naslova. Na primer, pri pozivanju na tekstove objavljene u zbirci Sloboda od straha, navodi se: Dragoljub Jovanović, Sloboda od straha i stranice na kojima je tekst u zbirci objavljen. Isti metod je primenjen kod zbirke Seljak-svoj čovek. 

Provera tekstova koji su objavljivani nekoliko puta izvršena je na osnovu analize načina izlaganja materije i karakteristika Jovanovićeve obrade pojedinih tema. Neke tekstove objavljene u listu Rad nije Dragoljub Jovanović potpisivao, što se pre svega odnosi na uvodnike bez potpisa. Međutim, oni su mu 

pripadali kao odgovornom uredniku tog lista, jer su svi tekstovi drugih autora uvek nosili njihova prezimena, inicijale i pseudonime. Niz tekstova sam Dragoljub Jovanović je potpisivao pseudonimima, koje je koristio u raznim prilikama. Češće je koristio pseudonim D. Milutinović, A. Golub, J. Stavrić, inicijale J.S., D.J. Trebalo je upotrebiti dodatne napore da se pažljivo prouče tekstovi, do kojih se došlo, a koje smatram da pripadaju Dragoljubu Jovanoviću. 

Teškoću u istraživanju predstavljalo je i dešifrovanje pojedinih inicijala ize kojih su se krili razni autori, a čija prava imena i prezimena nisam uspela da otkrijem. To se odnosi, na primer, na inicijale A.A, M., Spektator, St. D. i drugi. Zbog vremenske distance nemoguće je bilo da iz bilo kog izvora dođem do imena ljudi koji su svoje tekstove potpisivali raznim inicijalima. U Bibliografiji ti tekstovi su navedeni kao tekstovi čiji su autori nepoznati (Nepoznati autor). 

Uz navedene teškoće, pomanjkanja izvorne građe, mogućnosti da se daju tačni podaci za neka izdanja, bibliografija ipak predstavlja najpotpuniju bibliografiju dosad objavljenih radova. U njoj se ispravljaju neke greške u ranije objavljenim bibliografskim podacima. Dalja istraživanja će, bez sumnje, ispraviti moguće nedostatke i propuste i u ovoj bibliografiji. 

Ovom prilikom izražavam veliku zahvalnost porodici Dragoljuba Jovanovića koja mi je pružila veliku pomoć u prikupljanju napisa o svom ocu i omogućila korišćenje dokumentacije iz porodičnog poseda pre njene predaje u Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i drugih dokumenata, svojim sećanjima na oca, ukazivanjem na neke netačnosti, kao i pružanjem finansijske pomoći za objavljivanje ove knjige. Dugujem zahvalnost svima koji su bili na ovaj ili onaj način od pomoći pri izradi teksta monografije, pre svega Miri Radojević, dr Kosti Čavoškom, dr Smiljani Đurović, dr Latinki Perović, dr Momčilu Isiću, dr Branki Prpi, Ljilji Kovačić, koji su me podržavali u naporima da istrajem u istraživanjima i oblikovanju monografije. 

 Kakav je bio dr Dragoljub Jovanović? Naučnik, pisac, publicista, izdavač, političar? Kakvo je njegovo mesto u istoriji Srbije i Jugoslavije prve polovine dvadesetog veka? Šta je ostavio mladim naraštajima i narodu uopšte? Ova monografija, nadam se, pruža odgovore na postavljena pitanja, jer predstavlja pokušaj da se u celini prikaže mnogostrana delatnost i životni put ovog zanimljivog i po mnogo čemu značajnog naučnika i publiciste, opozicionog delatnika u dva režima (staroj i novoj Jugoslaviji). Mnogo godina je prećutkivan i zaobilažen u radovima istoričara, ekonomista i sociologa; u nekim, kada nije moglo da se izbegne ime dr Dragoljuba Jovanovića spominjano je uglavnom u negativnom svetlu, osporavana je njegova naučna i politička delatnost i doprinos razvoju naučne misli i borbi za demokratski preobražaj zemlje, iznošeni, netačni i zlonamerni podaci, inspirisani političkim razlozima i ciljevima. 

U svojih osamdeset dve godine Dragoljub Jovanović je proživeo bogat i pun različitih događaja, milih i nemilih, život u raznim istorijskim razdobljima: do Prvog svetskog rata, međuratni period, rat i posleratni period u oslobođenoj zemlji. U svim periodima je bio politički angažovan i kao mladić u Pirotu i zatim u Francuskoj, i kao mladi profesor Beogradskog univerziteta, i politički aktivni opozicioni prvak u Savezu zemljoradnika Srbije, i kao najiskreniji pobornik novog režima, a vrlo brzo i kao njegov najdosledniji opozicionar i kritičar do hapšenja i osude na dugogodišnju robiju u novoj Jugoslaviji. U toku svih tih godina borbe i kada je bio osuđivan na zatvorske kazne, proganjan od strane policije i režima i u staroj i u novoj jugoslovenskoj državi, ostao je veran svojim ubeđenjima i idealima iz mladosti. U ovom niskom, krhkom čoveku ogromne energije i upornosti, iz očiju su izbijali prodornost i radoznalost u otkrivanju onog šta je hteo da čuje i sazna od sabesednika. 

Vrhunski intelektualac, bio je dobar stilista i izvanredan govornik. Kao profesor je plenio studente raznovrsnošću i širinom svojih znanja, poznavanjem predmeta, jednostavnošću i slikovitošću u izlaganju materije. To ga je odlikovalo i u političkim govorima i nastupima na mnogobrojnim zborovima širom zemlje. 

Znanja stečena na višim školama Francuske, u slušaonicama Sorbonskog univerziteta, gde je slušao predavanje najistaknutijih francuskih naučnika i srpskih predstavnika nauke i politike, u uporednom radu na proučavanju istorije, sociološke misli, geografije i ekonomije, po povratku u zemlju prenosio je na slušaoce na narodnim univerzitetima i univerzitetskim slušaonicama. Od početka rada u Beogradu bio je inicijator predavanja iz istorije evropske i svetske sociološke misli, jedan od inicijatora pokreta za proučavanje socijalnog položaja naroda, formiranja socijalno-kulturnog pokreta i dr. 

Ambiciozan i aktivan, Dragoljub Jovanović nije mogao da se zadovoljava kabinetskim radom, životom izolovanog naučnika ili predavača na Univerzitetu. Svoju misiju je video u borbi za menjanjem sistema nepravde, ograničavanja slobode, uspostavljanjem nacionalne ravnopravnosti, protiv velike vlasti kralja i velikih srpskih političkih stranaka u društvenom životu, beskrupuloznosti policije, korumpiranja političara, ekonomske eksploatacije najširih narodnih masa. Ne zadovoljivši se ni radom na socijalnom i kulturnom polju zbog ograničenosti uticaja u društvu, težio je aktivnoj borbi za demokratski preobražaj zemlje i slobodan razvoj svih organizacija i udruženja. Svoju ulogu u službi narodu našao je u političkom angažmanu, pre svega u radu među seljačkim masama u seljačkoj zemlji, kakva je bila Jugoslavija, ugledavši se na delovanje hrvatskog seljačkog pokreta i bugarskog zemljodelskog saveza na čelu sa Aleksandrom Stambolijskim. Bio je ubeđen da bez kulturnog uzdizanja i organizovanja većinskog 

seljačkog staleža nema ekonomskog prosperiteta, niti borbe protiv režima i krupnih društveno- ekonomskih promena. Zato se odlučio da sa grupom svojih istomišljenika uđe u Savez zemljoradnika Srbije, videći u njemu političku organizaciju sposobnu da uz pomoć mladih intelektualaca aktivno delije na srpskom selu i stvara opštejugoslovenski seljački pokret uz pomoć ili pandan hrvatskom. Tom političkom angažmanu je podredio sve svoje snage, ambicije i sposobnosti, zapostavivši naučne ambicije i podredivši političkoj aktivnosti naučnu karijeru. 

Zadojen od mladih godina socijalističkim idejama, ostao im je veran celog života, korigujući mnoge postulate socijalističkog učenja, ali ne odstupajući od osnova mog učenja. U temelje svog političkog angažovanja uneo je borbu za demokratiju, oslobođenje seljaštva od kapitalističke eksploatacije, organizovanje seljaka za borbu protiv eksploatacije, pretvaranje sela u moderni ekonomski i socijalno-kulturni deo društva, stvaranje osnova za ravnopravnost svih naroda u zemlji i njeno preuređenje na osnovama federalizma. Postao je jedan od najoštrijih protivnika i kritičara režima, borac protiv diktatorskog režima i njegovih političkih stranaka. U toj borbi je bio stalno na meti režima u staroj Jugoslaviji, koji ga je izvodio pred sudove, osuđivao na zatvorske kazne i progonstvo u „srpski Sibir“ – Sandžak. Oblikovala ga je ne samo upornost u agimaciji i odbrani svojih ideja, nego i spremnost da pruži ruku saradnje svima koji su bili protiv režima, da sasluša različita mišljenja, traži savete od onih koje je poštovao i do čijeg mu je mišljenja stalo, kako je bilo sa profesorom Slobodanom Jovanovićem ili urednikom zagrebačkog časopisa „Nova Evropa“ Milanom Đurčinom. Ceneći mišljenja drugog, uvek je zauzimao sopstveni stav i donosio odluke koje se nisu kosile sa njegovim pogledima. Političke odluke često su bile i bolne i rezultat drugih razmišljanja i neprospavanih noći. Odluke je donosio u skladu sa svojim opredeljenjima, uveren da one služe ostvarenju određenog cilja. 

Ambiciozan i strastven političar, podređivao je lične ambicije interesima pokreta koji je stvarao krajem dvadesetih godina, kolebajući se u određenim momentima radi održavanja celovitosti stranke kojoj je pripadao, dok nije nastupilo vreme i momenat neminovnog raskida sa stranačkim saradnicima. Doživljavao je razočarenje u ljude, ali je znao i da oprašta slabosti drugima, ne gajeći mržnje i osvetoljubivost prema onima koji su ga izneveravali, mada sa tugom ocenjujući stvarno stanje odnosa među ljudima i političkim uslovima. 

Prema idejnim i političkim protivnicima je nastupio beskompromisno, hrabro braneći svoje ideje i drugove pred državnicima, policijom, sudovima, svestan da će njegovo ponašanje uticati ne samo na njegovu sudbinu nego i na sudbinu porodice i prijatelja. Ništa ga nije moglo zaustaviti u odbrani svojih ideja i političkog angažmana, niti ga primorati na poniznost, strah i izneveravanje svojih idejnih i političkih stavova, u čemu je bila njegova, možda, najveća vrlina kao političara i moralno ispravnog čoveka. 

U ličnom životu je zbog političkog angažmana često bio odvojen od porodice, koja ga je u svemu zdušno podržavala i kojoj je uzvraćao toplinom i ljubavlju, nikad je ne izneverivši u najdubljem osećanjima odanosti i privrženosti. 

Uživao je poštovanje, privlačio je ljude ne samo širokim obrazovanjem i raznovrsnim znanjima, nego i otvorenošću u izlaganju svojih ideja i mušljenja, iskrenošću u verovanjima. Zato je uspevao da 

nalazi istomišljenike ne samo među intelektualcima, nego pre svega među univerzitetskom i seoskom omladinom. Protivnici su mu pripisivali različite epitete (firerske ambicije, demagog, prevrtljivac, nepouzdan saveznik i drugi), šireći i neistine o njemu i njegovom moralu. 

Ni vođe Udružene opozicije, ni komunisti nisu prihvatali Dragoljuba Jovanovića i njegovu grupu, a kasnije i Narodnu seljačku stranku, za ravnopravnog člana Narodnog fronta ili opozicije. Prvi su odbijali njega kao saradnika, drugi su podrivali njegov autoritet, kritikovali njegovu ideologiju, odvajali pojedine članove, negirajući pozitivnu ulogu u borbi protiv režima, ali i koristeći leve zemljoradnike i članove njegove stranke u svojim ciljevima. 

Uporno je iznosio svoje ideje u neravnopravnoj borbi protiv autokratije u posleratnoj Jugoslaviji, istupajući hrabro sa skupštinske tribine i drugim prilikama protiv metoda vladanja KPJ i njenog vođstva, za demokratizaciju društveno-političkog života, stvaranja uslova za formiranje seljačkog pokreta i bloka radi aktivnog učešća seljaštva u toj demokratizaciji. Ostao je usamljen, ali ne i bez nade na pobedu svojih ideja, posebno u pogledu osvajanja demokratskih osnova društva bez diktata jedne, mada i pobedničke, partije, uz saradnju i ravnopravnost svih političkih subjekata u izgradnji socijalističkog društva. Njegova upornost u propagiranju ideja dovela je do otvorenog suprotstavljanja režimu, koji ga je posle kratkog perioda „trpljenja“, osudio na robiju i izbacio iz političkog života zemlje oteravši ga na dugogodišnje robijanje. U nastojanjima da se održi neograničena vlast u rukama jedne partije i njenog vođe, prema njemu, kao i prema mnogim drugim opozicionarima, postupljeno je po onoj poznatoj Makijavelijevoj tezi da za održanje neograničene vlasti u jednim rukama moraju biti satrti svi suparnici i protivnici. 

Zbog suprotstavljanja diktatorskim režimima bio je njihova žrtva i u međuratnoj i posleratnoj Jugoslaviji, ali ni policijska praćenja i sudske progone, ni izbacivanja sa Univerziteta, fizički napadi i osuda na zatvorske kazne i robiju nisu slomili ovog vrsnog intelektualca i moralno jakog čoveka koji je ostao veran svojim životnim i političkim idealima, dosledno je branio svoja načela i verovanja, hrabro dizao glas građanske savesti, pozivajući na otpor svim nasilničkim metodama vladanja, za slobodu reči i delovanja bez straha i sa uverenjem u pobedu slobodarskog demokratskog duha. 

Bogat životni put, žrtve koje je podnosio zbog političkih i idejnih stavova, doprinos nauci – nesumnjivo svrstavaju Dragoljuba Jovanovića među najistaknutije srpske i jugoslovenske intelektualce XX veka. 

LITERATURA

(studije, članci, saopštenja, komentari) 

 1.  

Petrović J. M.: Ideje naših novih. Slobodna reč. Beograd 1919, 2. 

 1.  

Bogdanović Katarina: Najbolji prinos od radničkog rada. Moderni istraživači radničkog pokreta. Srpski književni glasnik. Beograd 1923, XX 3, 303-309; 4, 379-383. 

Đerić, M. N.: Jedna doktorska disertacija. Misao. Beograd 1923, 2, 1608-1610. 

Ristić, Pravde: Problem rada. D. Jovanović. „Le rendement optimum du travail ouvrier“. Ženski pokret. Beograd 1923, 7, 291-300. 

Cucić S.: Dr. D[ragoljub] J[ovanović]. Srpsko kolo. Zagreb 1923, 3, 14-15. 

 1.  

Bogdanović Katarina: „Henri Ford. Moj život“. Preveo i predgovor Dr. D[ragoljub] J[ovanović]. Srpski književni glasnik. Beograd 1924, XX,4, 315-317. 

J.: Dragoljub Jovanović. Alkoholizam i rad. Novi život. Beograd 1924, 11, 331. 

M.: Dr. D[ragoljub] J[ovanović]. Kult rada. Leskovački zbornik. Leskovac 1924, 49, 2. 

 1. Tasić Đ [orđe]: D[ragoljub] J[ovanović]. „Le rendement optimum du travail ouvrier“. Arhiv za pravne i društvene nauke. Beograd 1924, VII, 1, 75-77. 
 2.  

Č: „Novi pravci“. Nova Evropa. Zagreb 1925, XI, 9, 287-288. 

Č: Grupa za socijalnu kulturnu akciju. Nova Evropa. Zagreb 1925; XII, 16, 507-508. 

K.:Robovanje i veličina materijalne kulture. Narod. Sarajevo 1925, 32, 2. 

Nikolić Đurađ: Osnovni pojmovi narodne ekonomije od D.S. Jovanovića. Arhiv za pravne i društvene nauke. Beograd 1925, X (XXVII), 1, 479. 

Nikolić Momir: Jedan glas protivu i za demokratiju. Politički glasnik. Beograd 1925, 28, 5-15. 

Cicvarić, K.: Naslednik čika – Ljubin. Balkan. Beograd 1925, 22, 1. 

Wendel: Generacija pred stvaranjem. Prager Presse. Prag 1925, /?/. 

/Nepoznati autor/: Pokret koji se razvija. grupa za socijalnu i kulturnu akciju – ideologija pokreta i njeni koferancijeri. /?/, 1925, 298. 

/Nepoznati autor/: Radnik u savremenoj sociologiji. Banatski glasnik. Veliki Bečkerek., 1925, 7. 

 1.  

Đonović, Nikola: Prikaz lista Rad. Buktinja. Beograd 1926, 4, 192-193. 

Ivković, S.: Otvoreno pismo g. Stjepanu Radiću. Novosti. Beograd 1925, 517. 

Novinar H.: Jedan organizator demokratije. Politički glasnik. Beograd 1926, 51, 9-11. 

Petrović, M.: „Rad“. Buktinja. Beograd, 4, 193-194. 

Petrović, M.: Generacija pred stvaranje. Srpski književni glasnik. Beograd 1926, XVII, 3, 226-229. 

Živković, Lj.: Jedan novi socijalno-kulturni pokret u Jugoslaviji. Radnički pokret. Sarajevo 1926, 6, 189- 191. 

Živković, dr Lj.: Pokret SKA. Radnički pokret. Sarajevo 1926, 8, 261. 

 1.  

A.: Pred stvaranjem velikog seljačkog pokreta. Slobodna misao. Nikšić 1927, 232, 5. 

G.[inić]? Dve lepe knjige. Leskovački glasnik. Leskovac 1927, 49, 2. 

 1. M.: Nedelja u selu. Rad. Beograd, 20. III 1927. 

Nikolić, Stevan: Kult rada. Dr. Dragoljub Jovanović, prof. Beogradskog univerziteta. Narodna prosveta. Beograd 1927, 98, 3-4. 

/Nepoznati autor/: Mi i inteligencija i selo. Jutarnji list. Zagreb 1927, 23, 1. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj sa sednice Glavnog odbora Saveza zemljoradnika. Selo. Beograd, 24. II 1927. 

/Nepoznati autor/: Značaj našeg uspeha. Selo. Beograd, 9. III 1927. 

/Nepoznati autor/: Novi članovi iz grupe SKA. Selo. Beograd, 9. III 1927. 

/Nepoznati autor/: Leskovačka grupa za socijalnu i kulturnu akciju. Leskovački glasnik. Leskovac 1927, /?/, 1. 

/Nepoznati autor/: O rešenju privredne krize. Leskovački glasnik. Leskovac 1927, 23, 1. 

/Nepoznati autor/: Napis i akcijama i putu Dragoljuba Jovanovića i Dragomira Prodanovića. Selo. Beograd 22. IV 1927. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj sa vanredne sednice Glavnog odbora Saveza zemljoradnika. Selo. Beograd 29. VI 1927. 

*** 

Agrarni socijalizam. Politika zemljoradničke stranke. Reč. Beograd 1927, 882, 1. 

*** 

Urednik „Rada“ pred sudom. Rad. Beograd 20. V 1927. 

*** 

 1.  

V.: Suđenje Dragoljubu Jovanoviću za uvredu kraljevske vlade i Kralj. Rad. Beograd 5. XI 1928. 

Đorđević, J. S.: Dr Dragoljub Jovanović. „Kult rada“. Život i rad. Beograd 1928, 4, 308-309. 

M.: Kult rada. Volja. Beograd 1928, 1, 44. 

Paunović: Kult rada. Vesnik. Beograd 1928, 3, 2-4. 

Pešić, M. M.: Dragoljub Jovanović. O kult rada. Srpski književni glasnik. Beograd 1928, XIII, 7, 534-538. 

Prokić Drag[utin]: Dr. Dragoljub Jovanović. Kult rada. Učiteljska iskra. Beograd 1927/28, 5/6, 67-68. 

 1. K.: Kult rada. Letopis Matice srpske. Novi Sad 1928, 315, 1, 128/129. 

Tasić D.: Dragoljub Jovanović o kultu rada. Srpski književni glasnik. Beograd 1928, XXIII, 1, 534-536. 

Cucić S.: Dragoljub Jovanović. Kult rada. Srpsko Kosovo. Skoplje 1928, 3, 14-15. 

Č[určić] L: Dragoljub Jovanović: Kult rada. Književni sever. Subotica 1928 IV, 2, 89-90. 

Štebi Alojzija: Sve će spajati jedan ideal. Ženski pokret. Beograd 1928, 4, 3. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj sa sednice Glavnog odbora Saveza zemljoradnika od 19. II 1928. godine. Selo. Beograd, 22. II 1928. 

 1.  

Đorđević J. S.: Dragoljub Jovanović. „Kult rada“. Glasnik profesorskog društva. Beograd 1929, 2, 124. 

/Nepoznati autor/: Beleška o suđenju Dragoljubu Jovanoviću pred Državnim sudom za zaštitu države. Vreme. Beograd, 22. X 1929. 

 1.  

Vasiljević dr J.: Pismenost u Leskovcu pre oslobođenja od turaka. Leskovački glasnik. Leskovac Beograd 1930, 39, 1-2. 

Dobričevski: Agrarna politika. Poljoprivredni glasnik. Novi Sad 1930, 24, 15-16. 

Dimitrijević, Đ. Z.: Sociologija našeg sela. (Predavanje dr Dragoljuba Jovanovića). Književni Sever. Subotica 1930, 6, 176-178. 

 1. St.: Dragoljub Jovanović, prof. univerziteta: „Agrarna politika“. Zapisi. Cetinje 1930, VII, 5, 310-311. 

Dimitrijević B.: Primjedbe dr Br. Dimitrijevića na prikaz knjige „Agrarna politika“ u Arhivu za pravne i društvene nauke. Mjesečnik. Beograd 1930, 2-3, 100-119. 

Žujović, M. J.: Dr Dragoljub Jovanović. Agrarna politika. Srpski književni glasnik. Beograd 1930, XXXII, 6, 465-470. 

Jovanović dr Aleksandar: Dr Dragoljub Jovanović. Agrarna politika. Arhiv za pravne i društvene nauke. Mjesečnik. Beograd 1930, XX, 1-2, 147. 

K[ostić] M. M.: Dr. Dragoljub „Agrarna politika“. Društveni život. Novi Sad 1930, 6, 69-73. 

K[ruševac] T[odor]: Bežanje sa zemlje. Pregled. Sarajevo 1930, 78, 5, 441-442. 

 1. Đ.: Dr. Dragoljub Jovanović, „Kult rada“. Književni Sever. Subotica 1930, IV 89-90. 

M.: „Agrarna politika“. Trgovinski glasnik. Beograd 1930, 133, 4. 

Maglić, M[ilivoje]: Od Prudona do Marksa (ideološki portret d-ra Dragoljuba Jovanovića). Socijalna misao. Zagreb 1930, 12, 170-171; 1931, 1, 7-10. 

Mirković, M.: Dr. Dragoljub Jovanović. Agrarna politika. Ekonomist. Beograd 1930, 9-10, 588-597. 

Milenković, V[ladislav]: Dr. Dragoljub Jovanović. „Agrarna politika“. Letopis matice srpske. Novi Sad 1930, 326, 1-2, 161-168. 

Novak, L[ujo]: Dr. Dragoljub Jovanović. Agrarna politika. Obzor. Zagreb 1930, Ristić, Ar.: Dr. Dragoljub Jovanović „Agrarna politika“. Leskovački glasnik. Leskovac 27. IX 1930. 

Spektator: Socijalna misao. Beograd 1930, 12, 180. 

/Nepoznati autor/: Beleška o ekskurziji studenstkog Pravičnog društva pod vođstvom dr Dragoljuba Jovanovića do Zemuna i Sarajeva. Studentski časopis. Beograd 1930, 2, 23. 

 1.  

Belin, Ivo: Posledice rata u Srbiji. (Dragoljub Jovanović „Les effets économiques et sociauh de la gerre en Serbie“). Nova Evropa. Zagreb, 1931, XXIV, 3, 127-129. 

Bobčev, Stefan: „Agrarna politika“. Juridičeski pregled. Sofija jun 1931./?/. 

Konstatinović, N[ikola]: Jedna interesantna knjiga o nama. Život i rad. Beograd 1931, VII, 38. 100-105. 

Nehitni, dr B. „Agrarna politika“ dra Dragoljuba Jovanovića. Pregled. Sarajevo 1931, VI, 88, 247-251. 

 1. S.: „Agrarna politika“. Naučen pregled. Sofija 1931 /?/. 

Stojanović, S.: Navodilo o agrarnoj politici. Riječ. Zagreb 1931, 45, 8-9. 

St[ojanović] St.: Dr. D[ragoljub] J[ovanović]. „Socijalna struktura Srbije“. Jugoslovenski istorijski časopis. Beograd 1931, 1-4, 28. 

Trifunović, Stanko: „Agrarna politika“ dra Dragoljuba Jovanovića. Pregled. Sarajevo 1931, VI, 88, 247-250. 

 1.  

A.: Dragoljub Jovanović „borac“ iz poslednje rezerve agrarne buržoazije. Proleter. B. M. 1932, 29. 

A.: Suđenje dr Dragoljubu Jovanoviću pred Državnim sudom. Politika. Beograd 20. IX 1932. 

A.: Suđenje dr Dragoljubu Jovanoviću i njegovim saučesnicima. Pravda. Beograd 20. IX 1932. 

A.: Juče je svoju odbranu dao Dragoljub Jovanović. Vreme. Beograd 21. IX 1932. 

A.: Presuda dr Dragoljubu Jovanoviću i drugovima. Politika. 27 IX 1932. 

A.: Suđenje u Državnom sudu. Politika. 23. IX 1932. 

*Profesor dr Jovanović pred Državnim sudom. Slobodna misao. Nikšić 25. IX 1932. 

Bugle Selesten: Jedan politički proces u Srbiji. Profesor Dragoljub Jovanović. Depesx de Tuluz. Tuluz 17. H 1932. 

M-č St.: Tri rečenice g. dr. Dragoljuba Jovanovića. Razvršje. Nikšić 1932, 2, 74. 

Rozenfeld Orest: Teror na Balkanu. Intelektualna elita Jugoslavije pred Specijalnim sudom. Le Populaire. Paris 18. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Dr. Dragoljub Jovanović i njegovi politički procesi. Pismo iz Beograda. Mir. Sofija 10. VIII 1932. 

/Nepoznati autor/: Ispitivanje Dragoljuba Jovanovića i Jaše Daviča. Politika. Beograd 21. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Juče je počelo suđenje dr Dragoljubu Jovanoviću i ostalima. Vreme. Beograd 21. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Diktatura. Jugoslovenski terorizam. Proces profesora Jovanovića. L’ Oevre. Paris 21. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Juče su govorili državni tužilac i branilac dr Dragoljuba Jovanovića. Vreme. Beograd 21. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Peti dan suđenja g. dr. Dragoljubu Jovanoviću i njegovim saučesnicima. Pravda. Beograd 21. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Ispitivanje Miletića, Benića i Popovića. Politika. Beograd 22. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Nastavak suđenja g. dr. Dragoljubu Jovanoviću i njegovim saučesnicima. Pravda. Beograd 24. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Reč tužioca g. dr. Đardova i branioca g. dr. Jankovića. Politika. Beograd 24. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Misija Srbije g. Dragoljuba Jovanovića. Slobodna misao. Nikšić 25. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Profesor dr Jovanović pred državnim sudom. Slobodna misao. Nikšić 25. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Odbrana gg, Demaja, dr. Natlačeka, Vujanca, V. Petrovića i dr Đermanovića. Politika. Beograd 25. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Suđenje u Državnom sudu. Govori branilac na suđenju dr Dragoljubu Jovanoviću. Pravda. Beograd 27. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Danas optuženi dali poslednju reč. Politika. Beograd 27. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Sedmi dan suđenja g. dr. Dragoljubu Jovanoviću. Pravda. Beograd 27. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Dr Dragoljubu Jovanoviću i drugovima biće izrečena presuda u subotu. Politika. Beograd 28. IX 1932. 

/Nepoznati autor/: Presuda dr Dragoljubu Jovanoviću i drugovima. Politika. Beograd 2. H 1932. 

/Parović Blagoje/: Dragoljub Jovanović – „Borac“ iz poslednje rezerve buržoazije. Proleter B.m. 28. XII 1932. (Reprint izdanje) Beograd 1968. 

 1.  

Bugle Selesten: Deportacija profesora Jovanovića. L’ Oevre. Paris 7. VIII 1933. 

 1.  

Kostić P.: Dragoljub Jovanović o Marksu. Danas. Beograd 1934, 4, 67-68. 

Lerc Andre: Situacija u Jugoslaviji. Le Populaire. Paris 1. IV 1934. 

M.: Nova knjiga Dragoljuba Jovanovića. Zeta. Podgorica 1934, 23, 3. 

M.: Novi izgon Dragoljuba Jovanovića. Zeta. Podgorica 1934, 23, 3. 

 1. M.: Marks i Prudon. Zeta. Podgorica 1934, 23, 3. 

Parović Blagoje: „Prijatelj seljaka“? Straža na brodu kapitalizma (O „Novom Anteju“ i staroj politici dr Dragoljuba Jovanovića): Tekst pod pseudonimom Kovač. Todor Vujasinović: Blagoje Parović (Građa za biografiju). Beograd 1955; Blagoje Parović. Izabrani spisi. Priredili dr Nadežda Jovanović i mr Đorđe O. Piljević. Beograd 1976. Knj.1, 79-97. 

/Nepoznati autor/: Profesor d-r Dragoljub Jovanović za zbliženieto. Pobeda. Sofija 28.I 1934. 

/Nepoznati autor/: Prikaz knjige Dragoljuba Jovanovića „Novi Antej“. Literarni glas. Sofija 1934, 25. 

 1.  

A.: Demaskiranje „levih zemljoradnika“. Studentske novine. Beograd 1935-1936, 35. 

B.M.: G. dr. Dragoljub Jovanović o radu Udružene opozicije. Dan. Novi Sad 9. VII 1935. 

Blagojević, St.: Dr. Dragoljub Jovanović i Udružena opozicija. Vojvođanin. Novi Sad 1935, 13, I. 

Grol, Milan: Poklič dr Dragoljuba Jovanovića. Narod. Beograd 1935, 14, 1. 

Grol, Milan: Potrebna disciplina. Narod. Beograd 1935, 16. I. 

Drainac, Rade: Dragoljub Jovanović ili seljački Napoleon. Beograd 1935. 

Jakšić, S.: Dragoljub Jovanović. Kandidacija dr. Dragoljuba Jovanovića u Banatu. Vojvođanin. Novi Sad 1935, 13, 1-2. 

Lekić Danilo: Dva „kulturna događaja“. Zeta. Podgorica 1936, 46, 3. 

 1. D.: Izveštaj o zboru dr Dragoljuba Jovanovića u Somboru. Politika. Beograd 9. VII 1935. 
 2. D.: Izveštaj o konfereciji dr Dragoljuba Jovanovića u Valjevu 12. VII Politika. Beograd 14. VII 1935. 

Milovanović – Bena, D.: Izjava o Kragujevačkom zboru. Vreme. Beograd 28. VIII 1935. 

Popović, Jovan: Manifestacioni zbor Udružene opozicije u Kragujevcu. NIN. Beograd 31. VIII 1935. 

Topalović, Živko: Tuđu ili svoju kuću. Radničke osobine. Beograd 30. VIII 1935. 

Cicvarić, K.: Od Dragoljuba do Dragoljuba. Balkan. Beograd 1935, 59, 1. 

/Nepoznati autor/: Dr. Dragoljub Jovanović i seljaci. Ideje. Beograd 16. II 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o konferenciji Dragoljuba Jovanovića u Valjevu. Politika. Beograd 15. VII 1935. 

/Nepoznati autor/: Javno predavanje Dr. Dragoljuba Jovanovića u Kragujevcu 20. VII. Svetlost. Kragujevac 20. VII 1935. 

/Nepoznati autor/: O akciji Dragoljuba Jovanovića u Srbiji. Politika. Beograd 20. VII 1935. 

/Nepoznati autor/: U Kragujevcu je g. dr. Dragoljub Jovanović održao konfereciju.. Politika Beograd 21. VII 1935; Pančevac, Pančevo 21. VII 1935. 

/Nepoznati autor/: O interpelaciji Dragoljuba Jovanovića na predsednika vlade u vezi odnosa sa SSSR-om. Dan Novi Sad 21. VII 1935. 

/Nepoznati autor/: Dr. Dragoljub Jovanović u Kragujevcu. Njegovo levičarstvo sračunata borbenost ne idu dalje od – ministarske fotelje. Svetlost. Kragujevac 22. VII 1935. 

/Nepoznati autor/: O konferenciji Dragoljuba Jovanovića u Kragujevcu. Politika. Beograd 21. VII 1935. 

Agencijski izveštaj o Kragujevačkom zboru Udružene opozicije. Frankfurter cejtung. Frankfurt 27. VII 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o stanju u Udruženoj opoziciji. Dan. Novi Sad 27. VII 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o zboru Dragoljuba Jovanovića u Sremskoj Mitrovici 28. VII 1935. Politika. Beograd 29. VII 1935. 

/Nepoznati autor/: Posle izjave g. dr. Mačeka. Svetlost. Kragujevac 3. VIII 1935. 

/Nepoznati autor/: Udružena opozicija i g. dr. Dragoljub Jovanović. Politika. Beograd. 6. VIII 1935. 

/Nepoznati autor/: Za Narodni front. Svetlost. Kragujevac 10. VIII 1935. 

/Nepoznati autor/: Sukobi među zemljoradnicima. Radničke novine. Beograd 16. VIII 1935. 

/Nepoznati autor/: Dr. Dragoljub Jovanović o svojoj akciji. (Razgovor sa dopisnikom Nova Doba. Zagreb 23. VIII 1935. 

/Nepoznati autor/: G. dr. Dragoljub Jovanović o političkoj situaciji i svom razgovoru sa g. dr. Mačekom. Politika. Beograd 24. VIII 1935. 

/Nepoznati autor/: Pre svega. Povodom kragujevačkog zbora Udružene opozicije. Svetlost. Kragujevac 25. VIII 1935. 

/Nepoznati autor/: O govoru Dragoljuba Jovanovića na zboru u Kragujevcu i o poseti Dragoljuba Jovanovića Vrnjačkoj Banji. Politika. Beograd 26. VIII 1935. 

/Nepoznati autor/: Posle zbora Udružene opozicije u Kragujevcu. Politika. Beograd 27. VIII 1935. 

/Nepoznati autor/: Karikatura „Dok su Dragoljub i Ljuba pretili…“ Ošišani jež. Beograd 1935, 32. 

/Nepoznati autor/: Narodni zbor slobode je stvarnost. Svetlost. Kragujevac 1. IX 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o zboru Udružene opozicije u Zablaći sa izlaganjem dela govora Dragoljuba Jovanovića. Politika. Beograd 2. IX 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o Kragujevačkom zboru. Pravda. Beograd 2. IX 1935. 

/Nepoznati autor/: Zborovi opozicije. NIN. Beograd 7. IX 1935. 

/Nepoznati autor/: Narodni zbor kod Čačka, Zbor Udružene opozicije u Preljini, Narodni pokret. Čačak 11. IX 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj sa zbora u Zablaći. Svetlost. Kragujevac 15. IX 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj sa zbora u Zablaći sa izvodima iz govora Dragoljuba Jovanovića. Politika. Beograd. 16. IX 1935. 

/Nepoznati autor/: Jedna politička izjava. Narodni pokret. Čačak 27. IX 1935. 

/Nepoznati autor/: G. Dimitrije Ljotić i g. dr. Dragoljub Jovanović traže da anketa ispita rad Uprave Glavnog Saveza srpskih zemljoradničkih zadruga. Politika. Beograd 29. IX 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o skupštini Glavnog odbora Srpskih zemljoradničkih zadruga u Zaječaru 29. IX 1935. Politika. Beograd 30. IX 1935. 

Izveštaj o zboru Udružene opozicije u Rumi 29. IX 1935. Politika. Beograd 30. IX 1935. 

/Nepoznati autor/: Odgovor Uprave Glavnog odbora Saveza srpskih zemljoradničkih zadruga na izjavu Dragoljuba Jovanovića od 2. H 1935. Politika. Beograd 3. H 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o zboru Udružene opozicije u Požarevcu sa delom govora Dragoljuba Jovanovića. Politika. Beograd 6. H 1935. 

/Nepoznati autor/: G. Dragoljub Jovanović ističe da je nestalo poverenje na zboru Udružene opozicije u Sjenici. Pravda. Beograd 13. H 1935. 

/Nepoznati autor/: Povodom spora u srbijanskoj vanparlamentarnoj opoziciji. Slobodna misao. Nikšić 1935, 41, 5. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o konferenciji bivše zemljoradničke stranke u Kragujevcu 19. H 1935. Politika. Beograd 20. H 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o zboru Udružene opozicije 20. H u Aleksincu. Politika. Beograd 21. H 1935. 

/Nepoznati autor/: G. dr. Dragoljub Jovanović o prilikama u Sandžaku. Slobodna misao. Nikšić 1935, 362. 

/Nepoznati autor/: Hrvatsko pitanje po Svetozaru Pribićeviću: Narodna misao /?/, 20. H 1935. 

/Nepoznati autor/: Zborovi g. dr. Dragoljuba Jovanovića u okolini Petrovgrada. Dan. Novi Sad 14. HI 1935. 

/Nepoznati autor/: Davidović prekinuo sa Dragoljubom Jovanovićem. Hrvatska straža. Zagreb 13. HI 1935. 

/Nepoznati autor/: G. dr. Dragoljub Jovanović o odnosima u Udruženoj opoziciji. Politika. Beograd 15. HI 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o zboru Udružene opozicije u Leskovcu. Politika. Beograd 18. HI 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o zboru Udružene opozicije u Beški. Politika. Beograd 25. HI 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o zboru Udružene opozicije u Kosijeriću. Politika. Beograd 16. HII 1935. 

/Nepoznati autor/: Šira i uža Udružena opozicija. Pravda. Beograd 15. HI 1935. 

Izveštaj o zboru Udružene opozicije u Starom Sivcu. Politika. Beograd 28. HII 1935. 

/Nepoznati autor/: Demokratska omladina odgovara dr. Dragoljubu Jovanoviću. Politika. Beograd 16. HI 1935. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj sa sednice Glavnog saveza Srpskih zemljoradničkih zadruga. Odgovor na jednu izjavu dr. Dragoljuba Jovanovića posle skupštine. Zemljoradnička zadruga. Beograd 1935, 40-41, 676. 

/Nepoznati autor/: Kretanje g. dr. Dragoljuba Jovanovića. Orač. Kragujevac 1935, 24. 

/Nepoznati autor/: Karikatura „Ko je mlađi, mlađi“. Okovani jež. Beograd 1935, 5. 

 1.  

Bogomir Bogić: Ko je Dragoljub Jovanović? Narodni pokret. Kragujevac 1. II 1936. 

Laščinec, I: Strah „Samouprave“ i „Obzora“ pred Narodnim frontom. Proleter. B.m. 6. IH 1936, 451-452. Reprint izdanje 

Novak, Lujo: Razvoj društva u Hrvata i Srba. Rasprava dr Nilana Ivoševa i dr Dragoljuba Jovanovića. Novosti. Zagreb 9. VII 1936. 

Maček, dr: Godišnjica složnog rada Hrvata i Srba na izgradnji nove Jugoslavije. Narodni pokret. Leskovac 1936, 1, 2. 

 1. T.: Neka načela Dragoljuba Jovanovića. Luč. Beograd 1935-1936, 2-3, 7. 

R.G.: Selo i grad u modernoj privredi. Smotra. Subotica 1936, 10, 2. 

Stanojević St.: Dr. Dragoljub Jovanović. Socijalna struktura Srbije. Jugoslovenski istorijski časopis. Beograd 1936, 1-4. 281. 

/Nepoznati autor/: Dragoljub Jovanović i radnici. Orač. Kragujevac 3. I 1936. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o predavanju Dragoljuba Jovanovića u Valjevu „Suština i sudbina fašizma“. Glas Valjeva. Valjevo 14. I 1936. 

/Nepoznati autor/: Vojvođansko krilo Udružene opozicije i g. dr. Dragoljub Jovanović. Politika. Beograd 2. I 1936. 

/Nepoznati autor/: Izveštaj o zboru Udružene opozicije u Vlasotincima 14. IV. Politika. Beograd 15. IV 1936. 

/Nepoznati autor/: Zbor g. dr. Dragoljuba Jovanovića na Ubu. Politika. Beograd 15. IV 1936. 

/Nepoznati autor/: Seljački pokret kod Srba. – Jedno predavanje dr. Dragoljuba Jovanovića. Slobodna misao. Nikšić 1936, 31. 

/Nepoznati autor/: Odbrana Čede Srebrnidolinskog. Pravda. Beograd 12. V 1936. 

/Nepoznati autor/: O Narodnom frontu. Slovenec. Ljubljana 16. VI 1936. 

/Nepoznati autor/: G. Mihailo Kujundžić naziva akciju g. dr. Dragoljuba Jovanovića defetističkom. Pravda. Beograd 20. VI 1936. 

/Nepoznati autor/: Dr. Dragoljub Jovanović se zauzima za osnivanje Narodnog fronta. Politika. Beograd 7. VIII 1936. 

/Nepoznati autor/: Relativni pojmovi. Zeta. Podgorica 1936, I, 10. 

/Nepoznati autor/: Razmišljanja o Narodnom frontu u Jugoslaviji – Komunisti i dr Dragoljub Jovanović. Pravda. Beograd 21. VII 1936. 

/Nepoznati autor/: Dopis iz Beograda o ideji Narodnog fronta u Jugoslaviji. Borba. Toronto 23. VII 1936. 

/Nepoznati autor/: Na kojoj je strani odgovornost? Zbor. Sušak 28. VII 1936. 

/Nepoznati autor/: O situaciji u Jugoslaviji. Lidovi Listi. Prag 2. VIII 1936. 

/Nepoznati autor/: Dr. Dragoljub Jovanović se zauzeo za osnivanje Narodnog fronta. Politika. Beograd 7. VIII 1936. 

/Nepoznati autor/: I zemljoradnici protiv Narodnog fronta. Pravda. Beograd 7. VIII 1936. 

/Nepoznati autor/: Dr. Dragoljub Jovanović o frontovima. Slobodna misao. Nikšić 16. VIII 1936. 

/Nepoznati autor/: Saopštenje o hapšenju Dragoljuba Jovanovića u Šapcu. Izvestija. Moskva 30. H 1936. 

/Nepoznati autor/: Trojanski konj. Komunisti se uvlače. Samouprava. Beograd 27. XII 1936. 

/Nepoznati autor/: Tekst o ličnosti Dragoljuba Jovanovića. Zarja. Sofija 31. XII 1936. 

 1.  

Visken, Elizabet: Političke grupacije u Jugoslaviji. Vouh euroéenne. Paris, januar 1937. 

/Nepoznati autor/: Dr. Dragoljub Jovanović oštro napada vođstvo bivše zemljoradničke stranke. Vreme. Beograd 1937, 5542, 2. 

/Nepoznati autor/: Vođstvo Udružene opozicije i prijatelji Milana Pribićevića optužuju g. dr. Dragoljuba Jovanovića za falsifikovanje političkog testamenta počivšega Milana Pribićevića. Vreme. Beograd 25. IV 1937. 

/Nepoznati autor/: I u Zagrebu se ne odobrava politička akcija g. dr. Jovanovića i očekuje se da vođstvo beogradske Udružene opozicije primeni sankcije. Obzor. Zagreb 26. IV 1937. 

/Nepoznati autor/: „Crveni“ Dragoljub i „beli“ Ljuba. Samouprava. Beograd 11. V 1937. 

/Nepoznati autor/: G. dr. Dragoljub Jovanović o sarajevskoj konferenciji zemljoradnika. Politika. Beograd 23. IV 1937. 

/Nepoznati autor/: Izjava Dragoljuba Jovanovića Vremenu izazvala veliko nezadovoljstvo u Bosanskoj Krajini i Banja Luci. Vreme. Beograd 24. VI 1937. 

/Nepoznati autor/: Jedan demanti na izjavu g. dr. Dragoljuba Jovanovića. Vreme. Beograd 25. VI 1937. 

/Nepoznati autor/: Dr. Dragoljub Jovanović oštro napada vođstvo bivše zemljoradničke stranke. Vreme. Beograd 1937, 5543, 2. 

/Nepoznati autor/: Novi talas terora u Jugoslaviji. Pravda. Toronto 1937, 1, 4, 3. 

/Nepoznati autor/: Dragoljub Jovanović republikanac. Samouprava. Beograd 23. XII 1937. 

/Nepoznati autor/: Demaskiranje „levih zemljoradnika“. Studentske novine. Beograd 1937, 33, 7, 1. 

/Nepoznati autor/: Proglas zemljoradničke levice u Jugoslaviji. Pravda. Toronto 1937, 10, 1. 

/Nepoznati autor/: G. dr. Dragoljub Jovanović izjavljuje da nije postojao pismeni testament pokojnog Milana Pribićevića. Vreme. Beograd 1937, 5489. 

/Nepoznati autor/: G. dr. Dragoljub Jovanović izjavljuje da svi Hrvati ne mogu dugo zajedno. Vreme. Beograd 1937, 5499. 

 1.  

Bogić Bogičević: Ko je Dragoljub Jovanović? Narodna reč. Jagodina 1938, 7, 2. 

Dončev, Karan: Izveštaj o situaciji u Jugoslaviji. Brazda. Sofija 29. VI 1938. 

 1. S.: Razmišljanje o Narodnom frontu u Jugoslaviji. Komunisti i dr. Dragoljub Jovanović. Pravda. Beograd 21. VIII 1938. 

/Nepoznati autor/: Stranačko kretanje. Obzor. Zagreb 3, I 1938. 

/Nepoznati autor/: Beleška o knjizi dr Jovanovića „Pisma prijateljima“. Pravo Lidu Prag 22. I 1938; Rude Pravo. Prag 22. I 1938. 

/Nepoznati autor/: Tekst o boravku Dragoljuba Jovanovića u Španiji. Le Populair. Paris 28. I 1938. 

/Nepoznati autor/: Dr. Dragoljub Jovanović, vođa levog krila zemljoradnika, pozdravlja borce u Španiji. Pravda. Toronto 1938, 33, 1-2. 

/Nepoznati autor/: Tekst o boravku Dragoljuba Jovanovića u Španiji. Slobodna misao. Nikšić 17. II 1938. 

/Nepoznati autor/: Šetnja po Evropi. (D. Marković, B. Jevtić i Dragoljub Jovanović). Vrbaske novine. Vrbas 20. II 1938. 

/Nepoznati autor/: Treća fronta dr. Dragoljuba Jovanovića. Katolička riječ. Zagreb 1938, 5. 

/Nepoznati autor/: Opozicija sa stranim novcem u Beogradu. Felkisher Beobahmer. Berlin 20. III 1938. 

/Nepoznati autor/: G.g. dr. Ribar i dr. Jovanovića odgovaraju šefovima Udružene opozicije. Vreme. Beograd 16. IV 1938. 

/Nepoznati autor/: U čemu je zabluda i greška dr Dragoljuba Jovanovića. Piroćanac. Pirot 14. V 1938. 

/Nepoznati autor/: Evo zašto režim izvodi pred Državni sud za zaštitu države dr Dragoljuba Jovanovića. (Štampani letak). Beograd 1938. 

/Nepoznati autor/: Zemljoradnički poslanik dr Dragoljub Jovanović stavljen u istražni pritvor Državnog suda za zaštitu države. Zemljoradnički poslanik dr Dragoljub Jovanović stavljen u istražni pritvor Državnog suda za zaštitu države. Zadruga. Čačak 15.H 1938. 

 1.  

Stanojević M.: Srpski narod i nacionalno ugnjetavanje. Proleter. B.m. 1.V 1939, 640-641. Reprint izdanje. Beograd 1968. 

/Nepoznati autor/: Dr. Dragoljubu Jovanoviću održano suđene. Zadruga. Čačak 1. IV 1939. 

/Nepoznati autor/: I dr. Dragoljub Jovanović pozdravlja Sporazum. Odjek Šumadije. Kragujevac 1939, 31, 2. /Nepoznati autor/: Pretvoriti ga u pravo narodno selo. Napredak. Sidnej 1939, 90, 3. 

 1.  

Avramović, Mihailo: O seljačkom pokretu. Slobodna misao. Nikšić 1940, 194, 13. 

Junius (Otokar Keršovani): O dr Dragoljubu Jovanoviću i njegovoj stranci. Izraz. Zagreb 1940, 4, 209-211: „Izbor članaka“ Otokara Keršovanija. Beograd 1960, 115-118. 

Kardelj Edvard: Za borbeni savez radnika i seljaka. Proleter. B.m, 1940, 5-6, 689-693. Reprint izdanje. Beograd 1968. (Pod pseudonimom Bevc). 

Lukić (Veselin Masleša): Uzaludne energije. Izraz. Zagreb 1940, 7-7, 416-426. Veselin Masleša. Dela Beograd 1954, 2, 88-106. 

Popović, M. L.: Akcija Dragoljuba Jovanovića. Beograd 1940. 

Popović, M. L.: Akcija Dragoljuba Jovanovića. Bilten jugoslovenskog antimarksističkog komiteta. Beograd 1940, 7, 4-6; 9, 3-5. 

Pribićević, Adam: Rascep u stranci Saveza zemljoradnika. Seljačko kolo. Beograd 1940, 120, 3-4. 

Švatović, Đorđe: Dr. Dragoljub Jovanović glasonoša i sluga reakcije. Sloboda. Pirot 1940, 100. 

/Nepoznati autor/: Saopštenje o konferenciji levog krila Zemljoradničke stranke dr Dragoljuba Jovanovića. Politika. Beograd 1. I 1940. 

/Nepoznati autor/: Osvrt na članak Dragoljuba Jovanovića „Uspon i pad građanstva“. Napred. Beograd 5. II 1940. 

/Nepoznati autor/: Grupa g. dr. Dragoljuba Jovanovića istupa iz Saveza zemljoradnika i osniva Narodnu seljačku stranku. Politika. Beograd 27. II; Novosti. Zagreb 28. II; Hrvatski dnevnik. Zagreb 14. VI 1940. 

/Nepoznati autor/: Reč bez odjeka. (Prikaz knjige Dragoljuba Jovanovića „Učitelji energije“). Radničke novine. Beograd 14. VI 1940, 3. 

/Nepoznati autor/: Svakom svoje. „Figurantov“ odgovor Dragoljuba Jovanovića. Seljačko kolo. Beograd 1940, 135, 5. 

/Nepoznati autor/: O Dragoljubu Jovanoviću i njegovoj stranci. Napred. Sidnej 1940, 119. 

/Nepoznati autor/: Narodna seljačka stranka u Srbiji. Pravda. Toronto 1940, 119. 

/Nepoznati autor/: Osnivački kongres Narodne seljačke stranke. Trgovinski glasnik. Beograd 1940, 17, 2. 

/Nepoznati autor/: Šta je tražio u Parizu šef zemljoradničke levice dr Dragoljub Jovanović. Beogradske novosti. Beograd 28. III 1940. 

/Nepoznati autor/: Dragoljub Jovanović govori za Bugarsku. Mladeško zname. Sofija 1940, 3. 

/Nepoznati autor/: Osvrt na članak Dragoljuba Jovanovića „Snaga seljaštva juče, danas, sutra“. Napred. Begrad 21. VIII 1940. 

 1.  

Divac, N. S.: Učitelji energije (Prikaz). Srpski književni glasnik. Beograd 1941, HII, 1, 73-78. 

/Nepoznati autor/: Dr Dragoljub Jovanović: „Socijalizam i seljaštvo“. (Prikaz). Zeta. Podgorica 23. III 1941. 

 1.  

Stajić, D.: Dragoljub Jovanović, Mihailo Konstantinović i Milan Gavrilović grobari Jugoslavije. Obnova. Beograd 1942, 361, 4. 

 1.  

Bićanić, Rudolf: Davičo J. „Who is Dragoljub Jovanović?“ London 1943. 

 1.  

Cook B.: Londonske vesti o Jugoslaviji i njenim problemima. Novosti. Beograd 1944, 508, 1. 

 1.  

/Nepoznati autor/: Zemaljska konferencija Narodne seljačke stranke. Glas. Beograd 17. IV 1945. 

/Nepoznati autor/: Glasajmo za kandidate NF. Sloboda, Pirot 1945, 58, 3. 

 1.  

Domić, Dragoljub. U vezi pritvora g-na Dragoljuba Jovanovića. Sloboda. Pirot 1936, 6. 

Petrović Slobodan – Bane: Odgovor na pismo Dr. Dragoljuba Jovanovića. Sloboda. Pirot 1946, 2. 

Prodanović Jaša: Jedno rešenje Narodne skupštine Srbije. Republika. Beograd 30. VII 1946. 

Sekulić, M.: Who is Mosha Pijade? Seljanka Jugoslavije. London 9. VIII 1946. 

/Nepoznati autor/: Osuda razbijačkog rada poslanika. Sloboda. Pirot 1946, 96. 

/Nepoznati autor/: Osuđujući stvar svog poslanika Dragoljuba Jovanovića u Narodnoj skupštini narod Pirota i sreza pirotskog zahteva njegovo smenjivanje. Sloboda. Pirot, 1946, 97. 

/Nepoznati autor/: Dragoljub Jovanović i Radomir Todorović izbačeni su iz Narodne seljačke stranke. Sloboda. Pirot 1946, 99. 

/Nepoznati autor/: Predstavnici Narodne seljačke stranke valjevskog okruga traže isključenje Dragoljuba Jovanovića iz stranke. Borba. Beograd 4. VII 1934. 

/Nepoznati autor/: Članovi Glavnog odbora Narodne seljačke stranke iz Podrinja osuđuju stav dr. Dragoljuba Jovanovića. Borba. Beograd 8. VIII 1946. 

/Nepoznati autor/: Univerzitetski savet doneo odluku da se Dragoljub Jovanović kao nedostojan ukloni sa Univerziteta. Glas. Beograd 11. VIII 1946; D. Jovanović. „Sloboda od straha“, 483-487. 

/Nepoznati autor/: Tekst o rezoluciji Prvog vanrednog kongresa Narodne seljačke stranke. Borba. Beograd 12. VIII 1946. 

/Nepoznati autor/: Dragoljub Jovanović i Radomir Todorović izbačeni su iz NSS. Sloboda. Pirot 1946, 100, 2. /Nepoznati autor/: Osuda razbijačkog rada našeg poslanika. Sloboda. Pirot, 1946, 96, 2. 

 1.  

A.: Optuženi Jovanović stupio je u vezu sa izdajnikom Mačekom posle dogovora sa predstavnikom inostrane obaveštajne službe. Politika. Beograd 5.H 1947. 

A.: Reč javnog tužioca dr Josipa Hrnčevića. Politika. Beograd 8.H 1947. 

Ignjatović, Đorđe: Dr Dragoljub Jovanović – glasonoša i sluga reakcije. Sloboda, 1947, 100. 

Živković, Milorad: Uvrede, klevete i laži o Piroćancima i našem kraju. Sloboda. Pirot 1947, 47. 

Sekulić, M.: Slučaj Dragoljuba Jovanovića. Seljanka Jugoslavije. London 24. V 1947. 

Sekulić, M.: To the Freedom loving people. Seljanka Jugoslavije. London 24. V 1947. 

/Nepoznati autor/: Izdajnički napad dr. Dragoljuba Jovanovića na našu armiju. Borba. Beograd 30. VII 1947. 

/Nepoznati autor/: Obrazloženje optužnice (Protiv dr Dragoljuba Jovanovića i inženjera Franje Gažija). Politika. Borba 2.H 1947. 

/Nepoznati autor/: Pred Vrhovnim sudom Srbije Dragoljub Jovanović odgovara za delo protiv naroda i države, koje je vršio po narudžbini inostrane špijunaže. Politika. Beograd 2.H 1947. 

/Nepoznati autor/: Optuženi Dragoljub Jovanović, po uputstvima inostrane špijunaže radio je na organizovanju protivnarodnih elemenata. Politika. Beograd 4.H 1947. 

/Nepoznati autor/: Optuženi Dragoljub Jovanović povezao se sa izdajnikom Mačekom i od njega iz inostranstva tražio direktive za protivnarodni rad u zemlji. Politika. Beograd 4.H 1947. 

/Nepoznati autor/: Pismo izdajniku Mačeku Dragoljub Jovanović poslao je neposredno posle razgovora sa agentom inostrane obaveštajne službe Votsonom mlađim. Borba. Beograd 5.H 1947. 

/Nepoznati autor/: Optuženi Dragoljub Jovanović povezan preko izdajnika Mačeka sa narodnim neprijateljima u emigraciji izvršio je zločin izdaje domovine po narudžbini inostranih agenata. Borba. Beograd 8.H 1947. 

/Nepoznati autor/: Suđenje Dragoljubu Jovanoviću i Franji Gažiju. Politika. Beograd 8.H 1947. 

/Nepoznati autor/: Narodni sud osudio je Dragoljuba Jovanovića na deset, a Franju Gažija na pet godina lišenja slobode sa prinudnim radom. Politika. Beograd 9.H 1947. 

/Nepoznati autor/: Dragoljub Jovanović osuđen na devet, a inženjer Franjo Gaži na pet godina lišenja slobode sa prinudnim radom. Borba. Beograd 9.H 1947. 

/Nepoznati autor/: Povodom presude špijunu i izdajniku Dragoljubu Jovanoviću. Borba. Beograd 11. HI 1947. 

/Nepoznati autor/: Kraj jednog političkog demagoga i izdajnika. Sud dr Dragoljuba Jovanovića osudio na devet godina lišenja slobode sa prinudnim radom. Sloboda. Pirot 1947, 46. 

 1.  

Ribar dr Ivan: Politički zapisi. Beograd 1948, Knj. 1-IV. 

 1.  

/Nepoznati autor/: A Test Case. Gardian Manchester. Mančester 20. I 1951. 

 1.  

Wolf, Robert: Les: The Balkans in our time. Massachusetts. 1956. 

Nikitović Časlav: Lutanje po magli. „Dokument o Jugoslaviji“. Johansesburg 7.VIII 1956, 7, 44-46. 

Pavlović, dr Kosta: Vojislav Marinković. Kembridž 1956. 

 1.  

Smiljanić dr Dragoslav: Sećanje na jednu diktaturu. Beograd 1960. 

 1.  

Petranović Branko. Političke prilike za vreme Privremene vlade DFJ. Beograd 1964. 

Stojkov dr Todor: O stvaranju Bloka narodnog sporazuma. Prilog proučavanju odnosa između građanskih opozicionih grupa u Jugoslaviji 1935-1937. godine. Istorija HH veka. Beograd 1964, VI 245-299. 

 1.  

Jovan M. Jovanović: Sećanja. Prilog za istoriju političkog i društvenog života Leskovačkog pomoravlja u periodu 1929-1941. godine. (Rukopis). Leskovac 1967. 

 1.  

Rašić Katarina: Zbor Narodnog fronta slobode u Kragujevcu, 25. avgusta 1935. godine. Istorija radničkog pokreta. Zb. Radova. Beograd 1968, 5, 211-238. 

 1.  

Petranović Branko: Građanske stranke u Jugoslaviji 1944-1948. i njihov karakter. Istorijski glasnik. Beograd 1969, 1, 71-85. 

Petrović Branko: Političke i ekonomske osnove narodne vlasti u Jugoslaviji za vreme obnove. Beograd 1969. 

Sarić, Predrag: Sedam dana OZNE u okupiranom Beogradu. Politika. Beograd 21-22.H 1969. 

/Nepoznati autor/: Socijalist, seljački vođa u Titovoj Jugoslaviji. B.m. i datuma. Rukopis 

 1.  

Jovanović Nadežda: Hapšenje i suđenje komunistima u Srbiji 1926-1928. Tokovi revolucije. Beograd 1970, V 169-207. 

Jovanović Nadežda: Prilog proučavanju odjeka atentata u Narodnoj skupštini 20. juna 1928. Časopis za suvremenu povijest. Zagreb 1970, 1, 61-70. 

 1.  

Jovanović Nadežda: Pokret seljaštva u Srbiji od aprila do juna 1928. i odnos političkih partija prema njemu. Tokovi revolucije. Beograd 1971, VI 156-165. 

 1.  

Bodrožić, mr. Milica: Osvrt na ulogu i držanje zemljoradničke levice i Narodne seljačke stranke u Srbiji tokom oslobodilačkog rata i revolucije. Zb. „NOR i revolucija u Srbiji 1941-1945“. Beograd 1972, 55-70. 

Bodrožić, Milica: Građanske stranke u Srbiji 1941-1945. Tokovi revolucije. Beograd 1972, VIII, 143-204. 

 1.  

Jovanović, Nadežda, Glišić, Vjenceslav: Mirko Tomić. Beograd 1973. 

Topalović Milenko: Srpska socijaldemokratska stranka na opštinskim izborima 1903-1914. Tokovi revolucije. Beograd 1973, III 

 1.  

Boban, Ljubo: Maček i politika Hrvatske seljačke stranke 1928-1941. Zagreb 1974, 1-2. 

Damjanović, Milica: Napredni pokret studenata Beogradskog univerziteta. Beograd 1974, 2. 

Jovanović, Nadežda: Politički sukobi u Jugoslaviji 1925-1928. Beograd 1974. 

Petranović, Branko: Vođe seljačkih stranaka (HSS, SZ, NSS) i narodnooslobodilački pokret. Zbornik za istoriju Matice srpske. Novi Sad 1974, 10, 50-70. 

 1.  

Antić, Borislav: Radnički pokret u Pirotu od 1903-1914. Pirotski zbornik. Pirot 1975, 7. 

Ž. M.: Užegli medaljoni gospodina Dragoljuba Jovanovića. Politika. Beograd 31.H 1975. 

 1.  

Vetnić, Savo: Zbor Narodnog fronta u Jagodini 3.V 1936. Svetozarevo 1976. 

Pejić, Lazar: Razvoj ekonomske misli u Jugoslaviji do drugog svetskog rata. Rukopis doktorske disertacije. Beograd 1976. 111, 705-708. 

 1.  

Vasić, dr Miroljub: Revolucionarni omladinski pokret u Jugoslaviji 1929-1941. Beograd 1977. 

Nikitović, dr M. Časlav: Dragoljub Jovanović. 1895-1977. Glasnik Srpskog istorijsko-kulturnog društva „Njegoš“. Johanesburg 1977, 130-132. 

Purić, dr Milan: Sećanja na Dr. Dragoljuba Jovanovića. Glas kanadskih Srba. 25. VIII 1997. (Voice of canalian Serbe). 

Tošić, Desimir: Iz prepiske sa dr Dragoljubom Jovanovićem (1895-1977). Naša reč. London 1977, 289, 5-7. 

 1.  

Živković, dr Dušan: Narodni front u Jugoslaviji 1935-1945. Beograd 1978. 

Petrović, Branko: Osnivanje Narodne seljačke strane (NSS). Godišnjak grada Beograda. Beograd 1978, 303-309. 

/Nepoznati autor/: Na godišnjicu smrti Dragoljuba Jovanovića. Kako je režim postupao sa svojim saradnicima iz 1946. Naša reč. Beograd 1978, 295, 12. 

 1.  

Bodrožić, Milica: Prilog Proučavanju delatnosti građanskih stranaka u Beogradu 1941-1944. Zb. „Tri decenije revolucionarnih zbivanja u Beograsdu 1920-1950“. Beograd 1979, 304-316. 

Marjanović, dr Jovan: Draža Mihajlović između Britanaca i Nemaca. Politika Beograd 22.HI 1979. 

Petrović, Branko: Narodni front i politički sistem Jugoslavije (1945-1949). Istraživanja. Novi Sad 1979, 8, 314-367. 

Ćirković, Vojislav: Ujedinjenje levih krila seljačkih stranaka. Godišnjak grada Beograda. Beograd 1979, 26, 227-235. 

Stojkov, T., Jovanović, S. A.: Dragoljub Jovanović. „Leksikon pisaca Jugoslavije“. Novi Sad 1979, II, 601- 603. 

 1.  

Blagojević, Obren: Ekonomska misao u Srbiji do drugog svetskog rata. Beograd, 1980, 623-625. 

Petrović, Ninko: Tragom političkih uspomena 1920-1940. Rukopis b.g. Beograd. 

 1.  

Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918-1978. Beograd 1981. 

 1.  

Miljković, A. Aleksandar: Biblioteka „Politika i društvo“. Iz istorije naše sociologije sela. Sociologija. Beograd 1982, 4, 449-460. 

Mitrović, Milovan: Jugoslovenska predratna sociologija. Beograd 1982. 

Mitrović Milovan: Jovanović Dragoljub. (Pirot, 1895. – Beograd. 1977). „Sociološki leksikon“. Beograd 1982, 251. 

 1.  

Đurić Veljković: O saradnji revolucionarnog studentskog pokreta i zemljoradničke omladine na Beogradskom univerzitetu 1933-1935. Zb. „Beogradski univerzitet u predratnom periodu, Narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji“. Beograd 1983, 218-223. 

Đuričković, Boško: Kako sam doživeo Beograd (kroz akcije) od kraja februara 1937 god. do kraja marta 1941. godine. Zb. „Beogradski univerzitet u predratnom periodu, narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji“. Beograd 1983, 372-410. 

Vojislav Koštunica, Čavoški, Kosta: Opozicione političke stranke u Narodnom frontu (1944-1949) Jugoslavije. Istorija HH veka. Beograd 1983, I, 93-116. 

Koštunica, Vojislav, Čavoški, Kosta: Stranački pluralizam ili monizam. Društveni pokret i politički sistem u Jugoslaviji 1944-1949. Beograd 1983. 

Mitrović, Momčilo: Komisija za obnovu Beogradskog univerziteta. Zb. „Beogradski univerzitet u predratnom periodu, narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji“. Beograd 1983. 

Tripković, Đoko: Izborna kampanja vlade Bogoljuba Jevtića. Istorijski glasnik. Beograd 1983, 1-2, 63-79. 

Cvetković, dr Slaboljub: Marksistička misao na Beogradskom univerzitetu dvadesetih godina. Zb. „Beogradski univerzitet u predratnom periodu, narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji“. Beograd 1983, 17-21. 

 1.  

Petranović, Branko: Politička ideologija levih zemljoradnika i komunisti. Zbornik Matice srpske za istoriju. Novi Sad 1984, 29. 69-80. 

 1.  

Milojević, D. Živomir: Odlomci tuge i radosti. Beograd, b.g. (Rukopis). 

Milojević, D. Živomir: Jedna retka radost Dragoljuba Jovanovića (Rukopis iz intervjua sa Dragoljubom Jovanovićem. 15. IX 1985.). 

Mitrović, Milovan: Uloga seljaštva u NOR i socijalističkoj revoluciji u Jugoslaviji (1941-1945). Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Novi Sad 1985, 1/3, 75-87. 

Petrović, Branko: Politika i ideologija levih zemljoradnika i komunista Bulletin Scientificue. II. Tom 21, Sv. 7-12 (1983), 186 „neviđeno“. 

 1.  

Mitrović, Milovan: Položaj seljaštva u periodu revolucionarnog etatizma. Marksistička misao. Novi Sad 1986, 6, 166-189. 

Petrović, Zoran-Piroćanac: I hleb i otrov. NIN. Beograd 1. V 1986. 

Stojkov, dr Todor: Vlada Milana Stojadinovića (1935/1937). Beograd 1986. 

 1.  

Gakonić, Milan: Nekoliko programskih dokumenata Saveza zemljoradnika (Zemljoradničke stranke). 1932. godine. Prilozi. Sarajevo 1987. 27, 93-115. 

Mitrović, Milovan: Socijalistički pokret i seljaštvo u Jugoslaviji do drugog svetskog rata. Savremenost. Novi Sad 1987, 1-2, 129-140. 

Mitrović, Milovan: Seljaštvo i građanski društveno-politički pokreti u Jugoslaviji do Drugog svetskog rata. Savremenost. Novi Sad 1987, 10-11, 20-23. 

Petranović, Branko: Zemljoradnička levica i španski građanski rat. Istorijski glasnik. Beograd 1987, 1-2, 179-192. 

Stevanović, Đura: Sociologija sela u radovima Dragoljuba Jovanovića. Beograd 1987. „Jugoslovenska sociologija sela“. SANU. Posebna izdanja, Odeljenje društvenih nauka. 98, 140-144. 

Stefanovski, dr Mirjana: Zemljoradnička levica Dragoljuba Jovanovića i pitanje preuređenja Kraljevine Jugoslavije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. Beograd 1987, 1, 94-103. 

 1.  

Kržišnik-Bukvić, dr Vera: Politička KPJ prema agrarnom i seljačkom pitanju Bosanske Krajine 1945-1948. Banja Luka 1988, 51-52. 

Petković, Aleksandar: Ustavne polemike 1945-1946. Borba. Beograd 7-18. I 1988. 

 1.  

Đilas, Milovan: Memoari jednog revolucionara. New York 1989. 

Jovanović, Nadežda: Dragoljub Jovanović o Stjepanu Radiću i hrvatskom pitanju. Naše teme. Zagreb 1989. 11, 372-392. 

Miljković, A. Aleksandar: Shvatanja Dragoljuba Jovanovića o socijalnoj politici. Socijalna politika i socijalni rad. Beograd 1989, I, 74-93. 

Panajotović, Tomislav: Dragoljub Jovanović i Piroćanci. Sloboda. Pirot 23. IX 1989. 

Panajotović, Tomislav: Uslovi „stvorili“ Dragoljuba. Sloboda. Pirot 30. IX 1989. 

Panajotović, Tomislav: Petomajski izbori 1935. Sloboda. Pirot 7. H 1989. 

Panajotović, Tomislav: Splašnjava oduševljenje dragoljubovaca. Sloboda. Pirot 14. H 1989. 

Panajotović, Tomislav: Ivan Ribar u Gnjilanu. Sloboda. Pirot 21. H 1989. 

Panajotović, Tomislav: Pred sudom istorije. Sloboda. Pirot 28. H 1989. 

 1.  

Gudac, Vera: Prilog proučavanju frontovske opozicije. Tokovi. Beograd 1990, 1, 187-194. 

Đilas, Milovan: Revolucionarni rat. Beograd 1990. 

Zorkić, Lj.: Babice partijske države. Novosti. Beograd 27. III 1990. 

Jovanović, Nadežda: Srpsko-hrvatski odnosi u svetlosti stavova Dragoljuba Jovanovića. Filozofija i društva. Beograd 1990, 1, 57-69. 

Jovanović, Nadežda: Aranđelovačka akcija levih demokrata i levih zemljoradnika i komunisti. Tokovi. Beograd 1990, 1, 53-69. 

Jovanović, Nadežda. Borba KPJ u Srbiji i stvaranje Narodnog fronta 1935-1938. Beograd 1990. 

Koštunica, Vojislav, Čavoški, Kosta: Stranački pluralizam ili monizam. Posleratna opozicija – Obnova i zatiranje. Beograd 1990. 

Milin, Vojin: Objaviti Jovanovića. NIN. Beograd 26. H 1990. 

Milojević, D. Živomir: Neslaganje prof. dr. Dragoljuba Jovanovića i članova Narodne seljačke stranke sa komunistima. Beograd 20. II 1990. Rukopis. 

Milojević, D. Živomir: Oteli su nam ime stranke. Politika. Beograd 18.V 1990. 

Radojević, Mira: „Zemljoradnička levica“ i socijalno-ekonomska pitanja. Tokovi. Beograd 1990, 1, 115- 134. 

1991 

Đilas, Milovan: Vlast i pobuna. Beograd 1991. 

Jakšić, Božidar: Sloboda od straha. Dragoljub Jovanović između dve autoritarne Jugoslavije. Dragoljub Jovanović. Sloboda od straha. Izabrane političke rasprave. Priredili Nadežda Jovanović i Božidar Jakšić. Beograd 1991, V-XXI 

Jovanović, Nadežda: Komunistička partija Jugoslavije prema zemljoradničkoj levici. Vojnoistorijski glasnik. Beograd 1991, 3, 201-235. 

Jovanović, Nadežda: Bibliografija radova Dragoljuba Jovanovića. Dragoljub Jovanović. Sloboda od straha, 488-502. 

Perović, Latinka: Pobedničko slavlje kroz mamurluk poraza. Bobra. Beograd 28-29. XII 1991. 

Prpa Jovanović, Branka: Federacija kao lek. Borba. Beograd, 24. H 1991. 

 1.  

Dautović, Sava: Montirani procesi srpskih seljačkim vođama. Intervju. Beograd, 1, 15, 29. V; 26, VI, 10, 24. VII, 7.VIII 1992. 

Jovanović, dr Nadežda: Beogradski list „Rad“ (1926-1929). Godišnjak grada Beograda. Beograd 1992, XXIX, 151-175. 

Krtinić, Valentina: Strah od reakcije. Prikaz knjige: Dragoljub Jovanović „Sloboda od straha“, Ekonomska politika. Beograd 22.V 1992. 

Petranović, Branko: Dragoljub Jovanović. Ideje i sudbine političara. (Povodom izabranih političkih rasprava Dragoljuba Jovanovića „Sloboda od straha“. Beograd 1991). Zbornik Matire srpske za istoriju. Novi Sad 1992, 46, 215-232. 

 1.  

Aranitović, Dobrivoje: Bibliografija radova dr Dragoljuba Jovanovića i radova o njemu. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš, 1993, 157-174. 

Bogavac, M. Milovan: Milan Pribićević. Život i književno delo. Beograd – Priština 1993. 

Danilović, dr Rajko: Upotreba neprijatelja. Politička suđenja 1945-1991. u Jugoslaviji. Beograd 1993, 108- 112. 

Đorđević, Dragoljub: Dragoljub Jovanovićevo tumačenje ateizma. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 67-74. 

Đurović, Bogdan: Kult rada, sreće i čoveka u delu Dragoljuba Jovanovića. Zb. „Čovek iznutra slobodan Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 57-66. 

Đurović, Smiljana: Agrarizam Dragoljuba Jovanovića – Društvena misao na jugoslovenskoj levici. Zb. „Čovek iznutra slobodan Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993. 127-139. 

Isić, Momčilo: Seljaštvo u Srbiji 1918-1929. Beograd 1993. 

Isić, Momčilo: Antifašistički pogledi Dragoljuba Jovanovića. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 109-116. 

Jovanović, dr Nadežda: Dragoljub Jovanović i Nova Evropa. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 117-125. 

Miljković, A. Aleksandar: O sociologiji i socijalnim pojavama u radovima Dragoljuba Jovanovića. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 5-21. 

Mitrović, Milovan: Sociologija Dragoljuba Jovanovića. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 31-45. 

Pavlović, Momčilo: Dragoljub Jovanović i komunisti. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 149-155. 

Perović, Latinka: Čovek iznutra slobodan. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 95-99. 

Petranović, Branko: Dragoljub Jovanović – ideje i sudbina političara. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 75-99. 

Subotić, Dragan: Prilog proučavanju međuratne građanske sociologije: o sociološkom pristupu Dragoljuba Jovanovića. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 74-56. 

Todorović, Mirjana: Demokratska uverenja Dragoljuba Jovanovića. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 101-107. 

Cvetković, Slavoljub: Dragoljub Jovanović i komunisti. Zb. „Čovek iznutra slobodan. Dragoljub Jovanović – naučnik, političar, stradalnik“. Niš 1993, 141-147. 

 1.  

Jovanović, dr Žarko: Seljaštvo i agrarni socijalizam Dragoljuba Jovanovića. Niški zbornik. Niš, 1994, 97- 101. 

Jovanović, Nadežda: Dragoljub Jovanović i Maček. Prilog istoriji ličnosti. Istorija HH veka. Beograd 1994, 1, 59-173. 

Jovanović, dr Nadežda: Mr. Mira Radojević: „Udružena opozicija 1935-1939“. Prikaz. Tokovi istorije. Beograd 1994, 1-a, 202-208. 

Jovanović, dr Nadežda: Dragoljub Jovanović o demokratiji kao osnovnom uslovu društvenog progresa. Zb. „Srbija u modernizacijskim procesima HH veka“. Beograd 1994, 377-385. 

Jovanović, dr Nadežda: Zemljoradnička levica u Srbiji 1927-1939. godine. Beograd 1994. 

Jovanović, dr Nadežda: Osnivanje društva socijalnih radnika i njegov program. Tokovi istorije. Beograd 1994, 1-2, 155-172. 

Lilić, dr Borislava: Istorija Pirota i okoline, Beograd 1994, 1-2. 

Petranović, Branko: Komunisti i Dragoljub Jovanović 1945. Vranjski zbornik. Vranje 1993/94, XXVI-XXVII, 263-278. 

Radojević, Mira: Udružena opozicija 1935-1939. Beograd 1994. 

Hrabak dr Bogumil: Privreda, društveni odnosi i politički život Čačka 1918-1941. Zbornik Narodnog muzeja. Čačak 1994, XXIV, 215-314. 

 1.  

Đurović, dr Smiljana: Dr Nadežda Jovanović: Zemljoradnička levica u Srbiji 1927-1939. Prikaz. Tokovi istorije. Beograd 1994/95. 1-2. 230- 

Jovanović, dr Žarko: Seljaštvo u Srbiji u drugom svetskom ratu 1941-1945. Beograd 1995. 

Jovanović, dr Nadežda: Saradnja Dragoljuba Jovanovića sa Letopisom Matice srpske. Zbornik Matice srpske za istoriju. Novi Sad 1995, 52, 139-153. 

Jovanović, dr Nadežda: Rasprava na skupu o modernizacijskim procesima u Srbiji u HH veku. Tokovi istorije. Beograd 1995, 1, 129-133. 

Kozić, dr Petar: Dragoljub Jovanović: Političke uspomene. Prikaz. Pirotski zbornik. Pirot 1995, 21, 269- 280. 

Končar, dr Ranko: Dragoljub Jovanović o Jugoslaviji i Balkanskoj federaciji Zbornik Matice srpske za istoriju. Novi Sad 1995, 51, 91-126. 

Križišnik-Bukvić, dr Vera: Legal triale in Jugoslavia. Partikularly in Slovenia the affernath of the Second War. Vjenna 2-5 XI, 1995 17-18. 

Manojlović, Ljubiša: Dragoljub Jovanović u uzavrelom Kragujevcu. Politika. Beograd 20.XI 1995. 

Manojlović, Ljubiša: Dva klipa kukuruza. Politika. Beograd 21. H 1995. 

Matveev, G. F.: Ideologičeskoe razvitie serbskogo krestjanskogo dviženia v mežvojennij period. Tokovi istorije. Beograd 1995 1-2 61-91. 

Milačić, Dušan: Dragoljub Jovanović. Rukopis. B.g., b.m. 

Milančić, A. Dejan: Koliko poštujemo svoje velikane. Sloboda. Pirot 26.VIII 1995. 

Mitrović, D. Jeremija: Nekoliko pitanja. („Političke uspomene“). Politika. Beograd 2.XI 1995. 

Petrović, S. Dragoljub: Čovek koji je video dalje. Borba. Beograd 27-28.V 1995. 

Pejčić, dr Miodrag, Tančić Miodrag: Kakvi smo to ljudi? NIN. Beograd 10.H 1995. 

Pirjavec, Jože: Jugoslavija 1918-1992. Nastanak, razvoj ter raspad Karađorđevićeve in Titove Jugoslavije. Koper 1995. 

 1.  

Bogović, S. Živadin: Zemljoradnička stranka nije sarađivala sa komunistima. („Političke uspomene“ dr Dragoljuba Jovanovića). Politika. Beograd 7. I 1996. 

Jovanović, dr Nadežda: Slobodan Jovanović i Dragoljub Jovanović – Prilog proučavanju njihovih uzajamnih odnosa. Tokovi istorije. Beograd 1996, 1-2, 117-165. 

Jovanović, Nadežda: Grupa za socijalnu i kulturnu akciju. Zbornik Matice srpske za istoriju. Novi Sad 1996, 63, 125-259. 

Zečević, Momčilo: Slobodan Jovanović i 27. mart 1941. Istorija 20 veka. Beograd 1996, 1, 45-57. 

Miljković, dr Aleksandar: Socijalna i politička misao i delatnost dr Dragoljuba Jovanovića, Anali Pravnog fakulteta. Beograd 1966, 1, 60-70. 

Radojević, Mira: Nadežda Jovanović „Zemljoradnička levica u Srbiji 1927-1939 Prikaz. Istorija 20 veka. Beograd 1966, 1, 174-177. 

Radojević, Mira: Milan Grol o problemima demokratije u Kraljevini Jugoslaviji. Vojnoistorijski glasnik. Beograd 1996, 3, 49-62. 

 1.  

Jovanović, Aleksandar: Politički promašaji SPO-a. Politika, Beograd 21. VII 1997. 

Jovanović, dr Nadežda, Isić, dr Momčilo: Ideolog seljaštva. (Predgovor knjizi „Dragoljub Jovanović. Seljak – svoj čovek“. Izbor tekstova). Beograd 1997, 9-32. 

Jovanović, dr Nadežda, Isić dr Momčilo: Dragoljub Jovanović. Seljak – svoj čovek. Izbor tekstova. Beograd 1997. 

Kovačević, R.: Tako je govorio Dragoljub Jovanović. Prikaz knjige „Dragoljub Jovanović. Seljak – svoj čovek“. Izbor tekstova. Politika. Beograd 15.V 1997. 

Kozić, Petar. Umesto predgovora. „Dragoljub Jovanović. Političke uspomene. Zanosi“. Beograd, 1997, 1, 7-16. 

Kozić, dr Petar: Homo politikus Dragoljub Jovanović. Intervju listu „Naša sloboda“. Pirot decembar 1997. 

 1.  

Jovanović, mr Vladan: Dragoljub Jovanović. Seljak – svoj čovek. Priredili N. Jovanović i M. Isić. Beograd 1997. (Prikaz). Tokovi istorije. 1998. 1-4, 284-286. Prikaz. 

Jovanović, dr Nadežda: Dragoljub Jovanović o ulozi žene u društvu. Zb. 

„Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka“. Beograd 1998, 2, 421-423. 

Kozić, Petar: Političke uspomene Dragoljuba Jovanovića. Rezime sadržaja. Beograd 1998. 

Konstantinović, Mihailo: Politika sporazuma: Dnevničke beleške 1939-1941, Londonske beleške 1944- 1945. Novi Sad 1998. 

 1.  

Mr Dragana Dinić: Seljaštvo kao sudbina Dragoljuba Jovanovića. Beograd 1999. 

 1.  

Jovanović, dr Nadežda: Dr Dragoljub Jovanović o zakonu o štampi iz 1929. godine. – Novinari stalno na udaru režima. Republika. Beograd 2000, 1-15. mart, 232, 38-39. 

Jovanović, dr Nadežda: Sloboda od straha. Jedna zaboravljena poruka dr Dragoljuba Jovanovića. Republika. Beograd 2000. 1-31, maj, 32.