loader image

PREGLED PREDAVANjA 

Ovaj pregled je sastavljen na osnovu sećanja dr Dragoljuba Jovanovića i napisa sa najavama predavanja u raznim listovima, pa se navode ne samo njihovi naslovi nego i datumi koji su najavljeni kao datum predavanja u raznim mestima i ustanovama. Razumljivo je da u ovaj pregled nisu mogli da uđu podaci o svim održanim predavanjima Dragoljuba Jovanovića, jer nije bilo moguće notirati sva predavanja, imajući u vidu da ni novine nisu uvek najavljivale predavanje i njegov naslov, niti je sam Dragoljub Jovanović tačno navodio u mnogim slučajevima u svojim političkim uspomenama kada je, gde i koje je neko predavanje držao. Pregled ipak pruža mogućnost da se čitalac upozna sa matematikom i intezitetom održavanih predavanja, mestom gde je održano i datum (ukoliko je to bilo moguće ustanoviti). 

O jugoslovenskoj ženi. Pariz, 3 i 15. X. 1918. 

Iz sociologije rada. Moderni organizatori proizvodnje. Novosti. Beograd 11. I 1924. 

Kako povećati proizvodnu moć ljudi. Održano 25. I 1924. 

Kako rad učiniti prijatnim. (Higijena i ritam rada, interesovanje, uslovi prijatnosti pri radu). Novosti. Beograd 25. I 1924. 

Kako se razvija volja za proizvodni rad. Novosti. Beograd 14. II 1924. 

Kriza feminizma i novi feminizam. Održano na Zagrebačkom sveučilištu. Novosti. Beograd 15. II 1924. 

Osnovi jednog društvenog morala. Novosti. Beograd 8. III 1924. 

Socijalni duh u ekonomiji. Pristupno predavanje na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta održano 25. III 1924. 

Veličina i robovanje materijalne kulture. Novosti. Beograd 27. III 1924. 

Može li alkohol povećati energiju rada. Novosti. Beograd 13. IV 1924. 

Razum i njegov značaj. 19. IV 1924. 

Industrijska politika. Jun 1924. 

Nosioci ekonomskog i socijalnog progresa (inteligencija, rad, industrija). 27. XI 1925. 

Žan Žores. Politika, Beograd 29. XI 1924. 

Moderni učitelji energije. Žan Žores. Politika. Beograd 7, 12. XII 1924. 

Učitelji energije. Elen Klej. 14 II 1925. 

Učitelji energije. Stins. 21. II 1925. 

Anatol Frans. 8. II 1925. 

Francuska sociologija (Ruso, Simon, Prudon, Dirkhajm, Bugle). 21. III 1925. 

Sindikalizam. 22. V 1925. 

Pirotski ćilimovi. Novembar 1925. 

Moderni sociolozi. Januar 1926. 

Preteče i osnivači sociologije. 3. I 1926. 

Moderni sociolozi. Dirkhajmova škola i posledice. 22. I 1926. 

Predmet socijalne nauke. Novosti. Beograd 30. I 1925. 

Moderni sociolozi do Dirkhajmove škole. Novosti. Beograd 19. I 1926. 

Socijalni realizam. Revolucionarna mistika buržoazije. Politika. Beograd 19 II 1926. 

Sociologija – politička i juridička sociologija, februar 1926. 

Sociologija. (Četiri predavanja), mart 1926. 

Socijalna i kulturna uloga žene. (Žensko pitanje i Grupa SKA). 30. maj 1926. 

Disciplinovanje našeg društva. 4. IX 1926. 

Zašto inteligencija neće da radi na selu. Novosti. Beograd 21. V 1926. 

Organizovanje našeg društva. 4. IX 1926. 

Selo i inteligencija. Predavanje pred beogradskim studentima. 26. XI 1926. 

O zadružnom pokretu. Održano u Požarevcu marta 1926. 

Aleksandar Stambolijski. Održano pred studentima zemljoradnicima 1. I 1928. 

Diktatura i demokratija. Novosti. Beograd 25. IV 1928. 

O našem zemljoradničkom deficitu. Održano na Gradskom veću Saveza zemljoradnika u Beogradu 21. VII 1928. 

Razvoj seljaštva i poljoprivrede do danas. 3. XII 1928. 

O potrebi formiranja socijalnog ideala. Politika. Beograd 12. XII 1928. 

Psihologija naših seljaka iz raznih krajeva. Politika. Beograd 11. II 1929. 

Uloga industrije u našem preporodu 11. V 1930. 

Piroćanci u Jugoslaviji. Utisci i opažanja sa putovanja. Naše mesto i naša uloga u ovoj državi. Održano u Pirotu 30. VI 1929. 

O lepotama putovanja. Leto 1930. 

Socijalna politika. Predavanje na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. 1931. 

Siciološki profil Jugoslavije. Održano u Anglo-Amerikansko-Srpskom klubu 1932. 

Elementi jedne ruralne kulture. Održano u studentskom domu „Gajred“ u Beogradu 5. IV 1932. 

Nenavedena tema Predavanja održanog u Pirotu decembra 1932. godine. 

Seljaštvo i socijalizam. 2. januar 1935. 

O hrvatskom pitanju i svojim vezama sa Hrvatima od 1924. godine 28. jun 1935. 

Nenavedena tema predavanja održanog u Gornjem Milanovcu 28. januar 1935. 

Javno predavanje održano u Kragujevcu o političkoj situaciji u zemlji 20. jul 1935. 

O Narodnom frontu i Udruženoj opoziciji. Održano pred beogradskim studentima 5. septembar 1935. Izlaz iz privredne krize. Održano u Leskovcu 19. novembar 1935. 

Seljaštvo i republika 2. I 1936. 

Suština i sudbina fašizma. 10. I 1936. 

O privrednoj krizi u Jugoslaviji. Održano u Jagodini 12. I 1936. 

O privrednoj krizi u Jugoslaviji. Održano u Sremskoj Mitrovici 28. I 1936. 

Ekonomski razvitak i savremeno stanje našeg zanatstva i industrije. Održano u Pirotu 16. II 1936. 

Nenavedena tema predavanja održanog u Beloj Palanci 18. II 1936. 

O selu i modernoj privredi. Održano u Subotici 10. III 1926. 

O demokratiji i fašizmu. Predavanje je trebalo da se održi u Splitu 4. VII 1936, ali je bilo zabranjeno od strane policije. 

Seljački pokret kod Srba /?/. 

O hrvatskom pitanju. Održano u Svilajncu 8. VIII 1936. 

O Udruženoj opoziciji i Narodnom frontu. Održano pred beogradskim studentima 5. H 1936. 

Nova civilizacija, ruralna i zadružna. Održano u Ženevi oktobra 1937. 

O vrednosti Jugoslavije kao istorijske tvorevine i zajedničke države. Održano pred zagrebačkim studentima 8. HI 1937. 

Srednje klase kod Južnih Slovena. Održano u Parizu februara 1938. 

O evropskim srednjim klasama. Održano u Centru socijalnih informacija u Parizu februara 1938. 

O spoljnoj politici Vlade Stojadinovića. Održano 23. februara 1938. u Centru za studije spoljne politike u Parizu. 

Utisci iz Španije. Održano pred zagrebačkim studentima početkom marta 1938. 

Razvoj seljaštva i poljoprivrede od iskona do danas. 3. XII 1928. 

Značaj sporazuma od 26. avgusta 1939. Hrvatski dnevnik. Zagreb 15. IX 1939. 

O značaju sporazuma Cvetković – Maček. 15. IX 1939. 

Narodni sporazum i naša unutrašnja politika. Održano u Guči, Čačku i Prelini. Oktobar 1939. 

Seljaštvo i socijalizam. Održano pred beogradskim studentima 24. X 1939. 

Istočna orijentacija Hrvata. Održano pred studentima članovima Seljačke demokratske koalicije u Zagrebu 26. X 1939. 

Krivi smo, Srbi. Održano pred studentima članovima Seljačke demokratske koalicije u Zagrebu 26. X 1939. 

O odnosima Hrvata i Srba. Održano u Kragujevcu 1. XI 1939. 

Narodni sporazum Srba i Hrvata. Održano u Sremskoj Mitrovici 9. XI 1939. 

Izlaz iz privredne krize. Održano u Pirotu 12. XI 1939. 

O narodnom sporazumu. Održano u Kostajnici 2. XII 1939. 

Hleb i sloboda za sve koje rade – demokratija našeg političkog života. Održano u Inženjerijskom domu u Beogradu 8. XII 1939. 

Ostvarenje Narodnog sporazuma. Održano u Leskovcu 10. XII 1939. 

Veliko delo Narodnog sporazuma. Održano u Velikoj Obarskoj 16. XII 1939. 

Narodni sporazum i seljaci. Održano u Brčkom 18. XII 1939. 

O svetskoj i jugoslovenskoj situaciji. Održano u Ćupriji I. I 1940. 

Sporazum Srba i Hrvata. Održano u Šapcu 28. I 1940. 

Jugoslavija danas. Preuređenje države ili izbori. Održano u Pirotu II. I 1940. 

Prvi maj. Održano u Vrnjačkoj Banji krajem aprila 1940. 

Političke prilike, antinarodna politika svih vlada, izdaje i program Narodne seljačke stranke. Održano u Smederevskoj Palanci 5. V 1940. 

Narodna seljačka stranka u Narodnom frontu. Održano 24. V 1946. u prostorijama NSS. 

Agrarna reforma u novoj Jugoslaviji. Maj 1946. 

Osnovi državnog i društvenog uređenja. Održano na Beogradskom univerzitetu 1946. 

Ekonomska politika FNRJ. Održano na Beogradskom univerzitetu u prvoj polovini 1946. 

Seljaci kao nosioci demokratije. Održano 3. juna 1946. u prostorijama NSS.