loader image

RUKOPISNI TEKSTOVI 

Mademoiselle Vuissonnet, Clermon 1916. 

Dnevnik 1916 – 1918. 

Une Commyne fransaize au XII siècle. Clermon 1917. 

Version latine. Clermon 1917. 

La rèvolution et L’ Armée. Clermon 1917. 

Le France et la Yougoslavie. Pour rapproshement commercial. /1917 ili 1918/. 

Iz istorije filozofije. /?/. 

Jedan naš plagiator g. Milan Vapa. 1923. 

Anatol Franc. 1925. 

Politika i partija. 1926. 

Pitanje diktature. 1928. 

Zabeleška predavanja na temu „Razvoj seljaštva i poljoprivrede od iskona do danas“, održanog 3. HII 1928. 

Beleška u vezi izdavanja lista Rad. /?/ 

Završna reč na suđenju pred Državnim sudom za zaštitu države oktobra 1929. godine. 

Savez zemljoradnika (pojava, razvijanje, neuspeh). 1929. 

Sociologija. 1929. 

La classes moyennnes shez les Slaves du Sud. /?/. 

Govor na skupštini Glavnog saveza Srpskih zemljoradničkih zadruga, septembar 1930. 

Pošteni i pametni neće glasati. (Konspekt letka za izbore 1931.), novembar 1931. 

Pesma „Poruka iz zatvora“, 1931. 

Ne ulazite u vladinu šarenu stranku. (tekst letka), početak januara 1932. 

Zadaci nove vlasti april, 1932. 

Pogrešna dilema /?/. 

Socijalna politika. (Kraj rukopisa štampanog 1931). 

Istina o Zagrebačkoj rezoluciji. 1932. 

Otvorite oči. (Letak), 1933. 

Zemljoradnici vode, 1932. 

Seljački socijalizam. /?/. 

Odbrana pred Državnim sudom za zaštitu države, oktobar 1932. 

Zelena knjiga, 1933. 

Šta je naša ideologija. (Studija na slovenačkom i nemačkom jeziku), 1934. 

Nužna saradnja, 1934. 

O političkoj situaciji u Jugoslaviji i akcijama levih zemljoradnika. (Na francuskom jeziku), kraj 1934. 

Domovina. (članak napisan za list Politika, ali neobjavljen), 1935. 

Elaborat o Makedoniji. /?/. 

Birači, seljaci i građani (tekst letka), maj 1935. 

Tekst govora na zboru Udružene opozicije u Aleksincu, jesen 1935. 

Tekst govora na zboru Narodnog fronta u Kragujevcu, održanog 25. VII 1935. 

Tekst govora na zboru Udružene opozicije u Gornjem Milanovcu, jesen 1935. 

Elaborat o političkom razvoju Jugoslavije i sveta i određenju saradnje sa komunistima u Narodnom frontu. /1936. ili 1937/. 

Odbrana Vase Prlje i grupe komunista pred Državnim sudom za zaštitu države. 1935. 

Deset velikih godina. /1935?/. 

Kretanje i rad od izbora 5. maja do kraja 1935. godine, 1935. 

Elaborat o ličnosti Vlatka Mačeka povodom njegovog rođendana, jul 1936. 

Drugo pismo prijateljima, jun 1936. 

Odgovor Mihajlu Kujundžiću, početak jula 1936. 

Šta je naša ideologija. /1936?/. 

Tekst letka „Opet su opštinski izbori pod režimom diktature, laži i podvala, septembar 1936. 

O situaciji u Jugoslaviji sa kritikom režima (na francuskom jeziku), kraj 1936. 

Odgovor na Sopštenje Uprave grada Beograda, kraj decembra 1936. 

Beležnica „Aktivnost zemljoradničke levice dr Dragoljuba Jovanovića od izbora 1935. do kraja 1936. god“, 1937. 

Odbrana ulagača u banku „Pirotska zadruga“, januar 1937. 

Odbrana grupe komunista u Vojvodini, septembar 1937. 

Elaborat „Naš stav i naše mesto u Bloku narodnog sporazuma“, 1937. 

Opis zemljoradničke konferencije održane u Sarajevu 1937. godine. 

Tekst govora na zboru Udružene opozicije u Aranđelovcu održanog 9. I 1938. 

Govor održan u Palais de la Mutualit u Parizu (na francuskom jeziku), 10. II 1938. 

Govor o spoljnoj politici Jugoslavije održan pred stručnjacima za Srednju Evropu u Parizu. (na francuskom jeziku), februar 1938. 

Intervju dopisnika lista Politika u Pragu M. Jovanoviću o Tomašu Masariku, 1938. 

Tekst govora na sahrani Jakoba Jelašića održane 14. III 1938. 

Balkanci i Podunavci, 1938. 

O utiscima o Pragu i Čehoslovačkoj, 1938. 

Pismo prijateljima povodom raspisa parlamentarnih izbora, 28. III 1938. 

Pismo o putu u inostranstvo i poseti 31 pirotska sela upućeno članovima zemljoradničke levice 28. III 1938. 

Tekst govora na zboru Udružene opozicije održanog u Obrenovcu 19. VI 1938. 

Elaborat o odnosima u zemljoradničkoj levici, sredina juna 1938. 

Pismo uredništvu Pobjeda. septembar 1938. 

Tekst govora na zboru levih zemljoradnika održanog u Mokrinu, kraj 1938. 

Tekst govora na zboru levog krila Udružene opozicije održanog u Valjevu, 1938. 

Evo zašto režim izvodi pred Državni sud za zaštitu države dr Dragoljuba Jovanovića. 1938. 

Apel pred sumrak, 1939. 

Šta treba da zna svaki zemljoradnik. /?/. 

Hrvatsko pitanje. (Nedovršen rukopis), 1939. 

Za pravdu sa Hrvatima (Nedovršen rukopis), avgust 1939. 

Šta hoće Hrvati, 1939. 

Ostvarenje Narodnog sporazuma. Početak decembra 1939. 

Nacrt teksta „Osnovna načela Narodne seljačke stranke“, 1939. 

Koncept teksta o sovjetsko-nemačkom paktu, 23, VIII, 1939. 

Beleška sa razmišljanjima o Sporazumu zaključenom 24. VIII 1939. i o Vladi Stojadinovića-Mačeka, 1939. 

Tekst govora održanog na železničkoj stanici u Beogradu po izlasku iz zatvora u Sremskoj Mitrovici, 8 HI 1939. 

Izborni rezultati za narodne poslanike. (Tabela) u Pirotu 1935. i 1938, 1939. 

Rukopis predavanja o odnosima Hrvata i Srba održanog u Kragujevcu 1.HI 1939. 

Hleb i sloboda za one koji rade-demokratija našeg političkog života. Početak decembra 1939. 

Tekst govora na zboru u Valjevu. Kraj 1939. 

Tekst govora na zboru u Novim Karlovcima (Sasima), kraj 1939. 

Tekst govora na zboru u Kraljevu. Kraj 1939. 

Tekst govora održanog na Terazijama u Beogradu u kancelariji advokata Ninka Petrovića o odnosu prema Rusiji, kraj 1939. 

Tekst govora na zboru u Azanji, kraj 1939. 

Tekst govora na zboru u Raškoj, održanog 24. HII 1939. 

Stenografski zapisnik sastanaka članova Zemljoradničke stranke održanog 23. HII 1939. 

O Ljubi Davidovića. Januar 1940. 

Izveštaj o situaciji u zemlji i u svetu, kraj 1940. 

Komentar o izdvajanju zemljoradničke levice iz Saveza zemljoradnika. 1940. 

Govornička etika, 1940. 

Novi metodi (Tekst pisan za list Napred, ali neobjavljen), avgust 1940. 

Referat o unutrašnjoj i spoljnoj politici vlade, novembar 1940. 

Najteža reč: ne! 23. I 1941. 

Uputstvo članovima Narodne seljačke stranke sa propratnim pismom od 19. II 1941. 

Stav Narodne seljačke stranke u sudbonosnom času. (Tekst letka), 9. III 1941. 

Izveštaj o unutrašnjoj situaciji, 9. V 1941. 

Le socialisme et les pausans, 1941. 

Seljačko pitanje, 1943. 

Tekst govora održanog na mitingu u čast 27-godišnjice osnivanja Crvene armije 1944. 

Zabeleška o drugom susretu sa J. B. Titom, 2. HII 1944. 

Pismo Izvršnom odboru JNOF-a Srbije od 19. II 1945. 

Izveštaj o komemoraciji poginulim članovima Narodne seljačke stranke o učešću stranke u Narodno- oslobodilačkoj borbi, podnet 15. IV 1945. 

Uvodne teze za tekst na komemoraciji poginulim članovima Narodne seljačke stranke, politička diskusija na zemaljskom sastanku Narodne seljačke stranke. 11. IV 1945. 

Beleška povodom smrti Pere Popovića, april 1945. 

Tekst govora održanog u Zanatskom domu u Beogradu o programu Narodnog fronta Jugoslavije 15. VIII 1945. 

Politički izveštaj podnet na sednici Glavnog odbora Narodne seljačke stranke 23. IX 1945. 

Uvodni ekspoze na pres-konferenciji sa stranim novinarima o učešću Narodne seljačke stranke na parlamentarnim izborima (na francuskom jeziku), septembar 1945. 

Ekonomska politika FNRJ, 1945. 

Izjava data predstavnicima strane štampe 26. IH 1945. 

Referat o izbornim rezultatima parlamentarnih izbora podnet vanrednoj sednici Glavnog odbora Narodne seljačke stranke 25. HI 1945. 

O apstinenciji na izborima (Tekst napisan za list Glas), kraj septembra 1945. 

Izveštaj o političkoj situaciji u svetu i u zemlji, Narodnom frontu i Narodnoj seljačkoj stranci podnet na sednici Glavnog odbora Narodne seljačke stranke 15. IV 1946. 

Pismo uredništvu lista Glas od 22. V 1946. 

Seljački socijalizam, 1946. 

Referat o Narodnoj seljačkoj stranci i Narodnom frontu, 31. V 1946. 

Ispravka na pisanje lista Borba. (Pismo uredniku), 8. VII 1946. 

Elaborat o političkom razvoju u Jugoslaviji i u svetu i određivanju saradnje sa komunistima u Narodnom frontu. /1946/. 

Tekst o unutrašnjoj i spoljnoj politici. /?/. 

Obaveštenje o događajima u Narodnoj seljačkoj stranci i u Narodnoj skupštini NR Srbije od 5. VIII 1946. 

Osnovi državnog i društvenog uređenja, 1946. 

Zabeleška o mrtvima. (Pisano na robiji u Sremskoj Mitrovici). 

Ideje socijalizma u dijaloškoj formi. /1946/. 

Ruralna i zadružna kultura. (Rukopis u tri knjige), 1946. 

Jedinstveni Narodnooslobodilački front Jugoslavije. Ideološka načela, program i organizacija, 1946. 

Završna reč na suđenju, održana 8. H 1947. 

Pesma „Krilati supruzi“ pisana na robiji 1947. 

Pesma „Dan i noć“ pisana na robiji 1947. 

Pesma „Osmeh i pogled“ pisana na robiji 1947. 

Jezuiti. (Pesma pisana na robiji) 1947. 

Pesma „Ispred prozora“ napisana na robiji 1947. 

Pesma „Poslednji čas veronauke“ napisana na robiji 1947. 

Zabeleška o mrtvima i živima, napisana na robiji 1948. 

Pesma „Letenje sunca“, napisana na robiji 1948. 

Seljanka. (Pod pseudonimom D.J. Stavrić). /?/. 

La vérite sur les „Bogumiles“ de Bosnie, 1956. 

Pesma „Indijsko proleće“. /?/. 

Stene, voda, zemlja. 1957. 

Socijalni romantizam (Proroci buduće države). 1957. 

Medaljoni. Ljudi, ljudi, 1957-1959. (Rukopis pisan u tri knjige). 

Razmišljanja o moralu. Tri knjige. 1957-1959. 

Les Relations entre les nations, 1962. 

Slom stare Jugoslavije i aprilska katastrofa, 25. VI 1964. 

Političke uspomene u 12 knjiga, 1964-1967. 

Le nouvelle Iseult. (Nova izolda). Roman napisan pod pseudonimom D.J. Stavrić. 1966. 

O situaciji 1935. godine. (Saopštenje dato dr Todoru Stojkovu 1968. godine). 

Pismo predsedniku Republike Josipu Brozu Titu, maršalu Jugoslavije od 23. H 1969. 

Intervju publicisti Vladimiru Mirkoviću dato 21. IH 1973. 

Ispravka netačnih podataka u knjizi Dragoslava Smiljanića „Sećanje na jednu diktaturu. /?/.