loader image

SADRŽAJ


ZASEDANjE USTAVOTVORNE SKUPŠTINE 1945/1946 2
STENOGRAFSKE BELEŠKE 2
DRUGA SEDNICA 1. 12. 1945. 2
PREDLOG ZAKONA O PRETSEDNIŠTVU USTAVOTVORNE SKUPŠTINE 2
TREĆA SEDNICA 2. 12. 1945. 3
PREDLOG ZAKONA O POSLOVANjU 3
DESETA SEDNICA 28. 1. 1946. 4
PREDLOG ZAKONA POJEDINOSTI NACRTA USTAVA FNRJ 4
PRVO REDOVNO ZASEDANjE SAVEZNOG VEĆA I VEĆA NARODA 1946 5
STENOGRAFSKE BELEŠKE 5
DEVETA SEDNICA SAVEZNOG VEĆA 16. 7. 1946. 5
PREDLOG ZAKONA O ZADRUGAMA 5
DESETA SEDNICA SAVEZNOG VEĆA 17. 7. 1946. 14
PREDLOG ZAKONA O JAVNOM TUŽILAŠTVU 14
ŠESTA ZAJEDNIČKA SEDNICA 20. 7. 1946. 27
PREDLOG ZAKONA O UGOVORU O PRIJATELjSTVU 27
I UZAJAMNOJ POMOĆI FNRJ I REPUBLIKE ALBANIJE 27
TRINAESTA SEDNICA VEĆA 20. 7. 1946. 31
O ZAKONU O SOCIJALNOM OSIGURANjU RADNIKA 31
DRUGO REDOVNO ZASEDANjE NARODNE SKUPŠTINE FNRJ 1946 39
STENOGRAFSKE BELEŠKE 39
ČETVRTA SEDNICA 5. 12. 1946. 39
ZAKON O NACIONALIZMU 39
TREĆE REDOVNO ZASEDANjE SAVEZNOG IZVRŠNOG VEĆA I VEĆA NARODA 1947 41
STENOGRAFSKE BELEŠKE 41
PRVA SEDNICA 26. MART 1947. 42
PREDLOG POSLOVNIKA SAVEZNOG IZVRŠNOG VEĆA 42
PRVA ZAJEDNIČKA SEDNICA 26. 3. 1947. 42
PREDLOG POSLOVNIKA NARODNE SKUPŠTINE FNRJ 42
ČETVRTA ZAJEDNIČKA SEDNICA 29. 3. 1947. 43
PREDLOG ZAKONA O BUDžETU 43
ČETVRTA ZAJEDNIČKA SEDNICA 29. 3. 1947. 56
NASTAVAK PREDLOGA ZAKONA O BUDžETU 56
TREĆA SEDNICA SAVEZNOG IZVRŠNOG VEĆA 31. 3. 1947. 58
PREDLOG ZAKONA O IZDAVANjU I RASTURANjE OMLADINSKE I DEČJE KNjIŽEVNOSTI I ŠTAMPE 58
SEDMA ZAJEDNIČKA SEDNICA 27. 4. 1947. 61
PREDLOG ZAKONA O PETOGODIŠNjEM PLANU 61
NASTAVAK: PREDLOG ZAKONA O BUDžETA 68

ZASEDANjE USTAVOTVORNE SKUPŠTINE 1945/1946
STENOGRAFSKE BELEŠKE


DRUGA SEDNICA 1. 12. 1945.
PREDLOG ZAKONA
O PRETSEDNIŠTVU USTAVOTVORNE SKUPŠTINE

Otvaram diskusiju o ovom predlogu i dajem reč dr Dragoljubu Jovanoviću, narodnom poslaniku.
Dr Dragoljub Jovanović (Izborni srez nišavski, NR Srbija): Visoki dome, evo počinjemo da živimo i da radimo u novom periodu našeg nacionalnog života. Počinjemo da živimo u novom istoriskom razdoblju, koje će biti zabeleženo pod naslovom „Jugoslovenska Narodna Federativna Republika“. Prvi posao koji dajemo sebi danas jeste da odredimo domaćina u našoj kući. I mi stvaramo mesto kraljevine – republiku. Mi postavljamo mesto monarha, to znači mesto jednog čoveka koji vlada, – postavljamo jednu zadrugu, postavljamo jedno domaćinstvo. Time stvaramo jedan nov tip države, nov tip republike, za razliku od onih republika, koje imaju na čelu jednog čoveka, pretsednika republike, koga bira ceo narod, – kao u Americi, ili koga biraju zajednički gornji i donji dom, – kao u Francuskoj. Mi stvaramo nov tip republike koji nema na svome čelu jednog čoveka, nego jedno telo, jedan kolektiv, jednu zajednicu, jedan savet ljudi koji su izabrani od same Ustavotvorne skupštine u zajedničkoj sednici oba doma.
Takav nov tip republike odgovara našoj državi, koja nije prosto država, nije sastavljena od jednog jedinog naroda, već je složena država, država u kojoj ima više naroda i potrebno je da na čelu naše države ne bude jedan čovek iz jednog naroda, nego da bude jedan kolektiv, jedna zajednica, u kojoj će biti u isto vreme pretstavljeni svi naši narodi. U Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji imaćemo na vrhu kao nosioca savezne državne vlasti pretsedništvo, a ne pretsednika.
Naše ljude mnogo interesuje, i u toku cele izborne borbe svuda su nam postavljali pitanje: ko će biti pretsednik Republike? Kad su čuli naše poklike Titovoj Republici, oni su verovali da će maršal Tito biti pretsednik Republike. Međutim, mi smo smatrali za svoju dužnost da ih obavestimo da će naša Republika imati nov karakter, da na njenom čelu neće stajati jedan čovek koji će biti mesto kralja, nego da će biti jedno pretsedništvo koje će izražavati istovremeno želje svih naših naroda. Republika već sama po sebi znači mogućnost za naše narode da jedan za drugim dolaze sa svojim pretstavnikom na vrh državne uprave.
To je već bila garantija za našu ravnopravnost što nije uvek na čelu države čovek iz jedne porodice; već je velika garantija za ravnopravnost naših naroda što nemamo kralja koji izlazi uvek i za večita vremena iz jedne porodice, gde se od oca na sina prenosi nasleđe; već je velika garantija za ravnopravnost naših naroda to, što može biti nekoliko godina na čelu države čovek iz jednog naroda, a posle nekoliko godina čovek iz drugog naroda. Ali, to je garantija koja sledi, sukcesivna garantija, a sa zakonom koji ćemo izglasati mi pružamo našim narodima simultanu, istovremenu, aktuelnu i stalnu garantiju da u vrhu državne uprave neće nijednog momenta biti zastupljen samo jedan narod, nego da će svakog časa biti pruženo uverenje svima našim narodima da u vrhovnom saveznom telu imaju svi svoje pretstavnike, jer će biti pretsedništvo a ne pretsednik.
Zacelo, to pretstavništvo imaće jednog pretsednika, ali on će biti okružen sa šest potpretsednika koji dolaze iz šest različitih federalnih jedinica, iz svih šest naših federalnih jedinica. To će biti jedno pretsedništvo sa trideset članova, koji će biti razvrstani takođe po federalnim jedinicama, vodeći računa o tome da nijedna jedinica ne bude zapostavljena. Takvo shvatanje o pretsedništvu Republike odgovara interesima, odgovara faktičnom stanju koje vlada u Jugoslaviji. Ne možemo mi svu vlast dati jednom čoveku, ne možemo mu dati svu vlast čak ni onda kad bi se on smenjivao svake četiri godine. Mi smo stali na gledište da Ustavotvorna skupština treba da suverenitet naroda poveri jednom kolektivnom telu od 39 članova.
U ime poslanika Srbije ja dolazim da poduprem ovaj zakonski predlog, smatrajući da takvo shvatanje vrhovne države vlasti odgovara duboko demokratskom duhu srpskog naroda
Mi u Srbiji nikad nismo voleli da imamo jednu vlast koja se ovekovečuje. U toku svoje istorije od 1804 godine naovamo, srpski narod je voleo da se pita i o najvećim državnim stvarima. On je voleo da diskutuje; on je voleo da bira; voleo je da menja. I danas, kad izlazimo pred Ustavotvornu skupštinu da tražimo da ovaj zakon bude izglasan, mi narodni poslanici Srbije samo tumačimo prisna, intimna osećanja naroda u Srbiji, koji je tokom cele svoje istorije uvek pokazivao: da ne želi da se nikome bezuslovno preda; da ne želi nikoga koji će biti jedina glava, koji se neće smenjivati; da ne želi nikome da dâ neograničenu vlast. Ovaj nov tip republike potpuno odgovara narodu Srbije, i ja vas molim, u ime narodnih poslanika Srbije, da ovaj predlog prihvatite. (Aplauz).

Pročitajte više ovde