loader image

Naš program rada, 1918

 

Alkohol i rad, 1924

 

Svetozar Marković, 1925

 

Kult rada,1927

 

Agrarna politika, 1930

 

Uvod u socijalnu politiku, 1931

 

Socijalna struktura Srbije, 1932

 

Evolucija radničkog pitanja,1932

 

Šta nas košta svadja sa Hrvatima, 1932

 

Bio sam u Španiji, 1938

 

Zemlja i rad, 1939

Narodna seljačka stranka, osnovna načela-program-statut,1940

Socijalizam i seljaštvo,1941

Novi Antej, 1946 (II izd.)

 

Učitelji energije,1946

 

Nova Izolda, 1966

 

Integralni tekstovi su u kategoriji –Tekstovi- pod – Važnije knjige i brošure štampane

izmedju dva rata